Skip to main content

Energimærkningsrapporter

Konklusionener af bygningsgennemgange for campus Aarhus og Campus København

Energimærkningsrapporterne indholder konklusionener af bygningsgennemgangene, der er fortaget for at kontrollere om bygningenerne lever op til energikravene til nye bygninger. De viser, hvor meget energi bygningerne bruger og hvor man med fordel kan energiforbedre.

 

Energimærkningsrapport for Campus Aarhus

Energimærksningsrapport for Campus København - bygning 1

Energimærksningsrapport for Campus København - bygning 1