Skip to main content

Hvad laver du? Fritidsjob skal inddrages i undervisningen

Erfaring, viden, netværk, kompetencer og karriereudvikling. Studerendes fritidsjob giver masser af læring. Nyt projekt undersøger, hvordan denne kan bruges aktivt i undervisningen.

Fritidsjob skal inddrages i undervisningen
Foto: Austin Distel

Hvordan kan fritidsjob og andre studierelevante engagementer i fritiden inddrages i undervisningen på en faglig og undervisningsmæssig relevant måde?

Et nyt forsknings- og udviklingsprojekt på DMJX skal udforske mulighederne for at bygge bro mellem de studierelevante aktiviteter, som de studerende engagerer sig i i fritiden, og den formaliserede undervisning. Det gælder alt fra studiejob og fritidsjob til frivilligt arbejde og studierelaterede fritidsinteresser.

- Fritidsjobbet er af flere årsager en slags ’blind passager’ i forhold til den formaliserede undervisning, til trods for, at jobbet ved siden af studiet spiller en stor rolle i mange studerendes liv. Blandt andet som en kilde til praksisbaserede erfaringer og viden, udvikling af personlige kompetencer, netværksopbygning og karriereudvikling, siger Sigurd Trolle Gronemann.

Han er adjunkt på Kommunikationsuddannelsen og undersøger sammen med tre DMJX-kolleger i et nyt toårigt projekt, hvordan man kan koble læringen fra fritiden med den læring, som foregår i undervisningslokalet.

Ikke to adskilte verdener

Projektet skal blandt andet give ny viden om, hvordan fritidsjob og studie kan spille sammen i stedet for at blive set på som adskilte verdener af studerende såvel som undervisere. Desuden skal projektet øge de studerendes fokus på, hvor og hvornår de anvender deres faglighed.

- Fritidsjobbet er en læringsarena med et uudnyttet potentiale og rent forskningsmæssigt er det underbelyst, hvordan man kan styrke sammenhænge mellem de studerendes praktiske erfaringer fra fritidsjob og praktikken og den formelle undervisning, fortæller Sigurd Trolle Gronemann.

Projektet ’Fritidsjobbet som læringsarena gennem studenterdreven aktivering i undervisningen’ gennemføres i samarbejde med Annegrete Skovbjerg og Dorte Schiøler, som er lektorer på DMJX’ Center for pædagogisk udvikling og digitalisering, CePUD, samt Jesper Overby, som er adjunkt på Kommunikationsuddannelsen.

Det er støttet af de såkaldte Frascati-midler, som Uddannelses- og Forskningsministeriet giver til forsknings- og udviklingsprojekter, og forventes afsluttet i sommeren 2024.