Skip to main content

Ulrich Storgaard Andersen

Specialkonsulent
Afdeling: Studieadministration
Kontor: 2.07
Mobil: 40 45 63 35
Email: usa@dmjx.dk
LinkedIn

Hvad er mine arbejdsområder/specialeområder

Evalueringer, undersøgelser og didaktik. I mere end 10 år har jeg arbejdet med kvalitetsarbejde og koblingen til kvalitet i undervisning. Oprindeligt er jeg lektor fra læreruddannelsen og er cand. mag i historie og samfundsfag. Jeg har desuden arbejdet 10 år i udviklingsafdelinger, hvor jeg arbejdet med projektledelse, facilitering, coaching og fundraising.

Lige nu arbejder jeg med at udvikle og vedligeholde DMJX’s kvalitetssystem. Det handler om at sætte vores kvalitetsrapporter, studenterrettede evalueringer, aftager- og dimittendundersøgelser, dataindsamlinger mv. ind i system, så vi løbende justerer og udvikler uddannelserne.

 

Hvad kan jeg lide ved mit arbejde

Min drivkraft er at være den, der ser både ledelsens og undervisernes perspektiv på kvalitetsarbejdet. Derudover er det som gammel samfundsfagslærer rigtig spændende for mig at samarbejde med DMJX’s faglige miljøer.