Kreativ Kommunikation

Skab originale ideer

 

Kreativ Kommunikation er en 3-årig professionsbachelor. Uddannelsen er bygget op af en række moduler, projektarbejde og praktik. Noget af undervisningen foregår på engelsk.

Kreativ Kommunikation er en studieretning på uddannelsen Visuel Kommunikation. De andre retninger er Grafisk Design, Interaktivt Design og  Fotografisk Kommunikation.

Kreativ Kommunikation er en 3-årig professionsbachelor, som er bygget op af en række moduler, projektarbejde og praktik.

Uddannelser er delt op i fællesforløb, hvor du og dine klassekammerater bliver undervist og arbejder sammen med de andre studerende fra Visuel Kommunikation og studieretningforløb, hvor det kun er dig og dine klassekammerater fra Kreativ Kommunikation.

Uddannelsen varer 3 år, fordelt på 2 semestre pr. år:

  • 1. skoleår består af 39 skoleuger. 19 af dem er fællesforløb. De resterende er 20 uger studieretningsforløb.  
  • 2. skoleår består også af 39 uger. 10 af dem er fællesforløb, de 29 af dem er studieretningsforløb.  
  • 3. skoleår består også af 39 uger. 3 af dem er fællesforløb. De resterende 36 uger er studieretningsforløb, hvoraf 18 af ugerne er praktik.

1. semester:

Principper og redskaber (studieretningsforløb)

Her arbejder du med grundlæggende moderne historiefortælling og om de begreber og metoder der ligger til grund for kreative processer. Du lærer at få en masse ideer - og en af dem skal du lave fysisk med dine egne hænder. Du får også en helt grundlæggende indføring i reklamefotografi og grundlæggende kommunikationsstrategi.

Kreativitet (fællesforløb)

Her får du en teoretisk og grundlæggende forståelse for kreativitet - og dens forskellige anvendelser og betydning. Ligeledes får du en introduktion til designtænkning, designproces samt trends. Der er relaterede øvelser og opgaver. NB Nyudviklet forløb fra 2018.

Visualisering (fællesforløb)

Her kan du lære at arbejde med typografi, farver, former og bevægelse når du skal løse opgaver. Derudover kan du lære at gøre tanker og ideer synlige gennem bl.a. Tegneteknikker og grundlæggende værktøjer til at visualisere en idé.

2. semester:

Visuel retorik og semiotik (fællesforløb)

Her kan du lære du at bruge retoriske begreber når du skal løse kommunikationsopgaver. Derudover kan du lære hvordan man kan kommunikere ved hjælp af symboler og piktogrammer – og hvordan man designer dem.

Konceptuel tænkning (studieretningsforløb)

Her kan du lære om Visuelt drevne ideer, SoMe drevne ideer og tekstdrevne ideer. Du lærer om lige billeder og overskrifter og om skæve overskrifter og billeder - og om hvordan man sætter dem sammen, så modtageren afkoder din kommunikation korrekt.

Motion Design (fællesforløb)

Her eksperimenterer du med bevægelse og animation i visuel kommunikation. Du lærer om teorierne bag og får øvelse i at kunne bruge software der kombinerer bevægelig grafik, video og lyd til ét samlet produkt.

Creative Maker Space (fællesforløb)

Her bliver du introduceret til teori og metoder, der træner et cirkulært og systemisk perspektiv. Vi zoomer ind på mennesker, forsøger at forstå af deres motivation, deres adfærd og deres ’rejser’ i store og små systemer - samt deres oplevelser undervejs. Teori og metoder falder inden for feltet service design og oplevelsesdesign. NB Nyt forløb fra 2019.

Idé og kampagne (studieretningsforløb)

Her arbejder vi med at få ideer, der er store nok til at leve i mere end et medie og med at udvikle og sætte kampagner sammen, så de rammer folk, der hvor de er på en måde, så de reagerer.

1. års prøve

Her skal du vise, hvad du har lært på 1. år. (Det er meget!)

3. Semester:

Storytelling (studieretningsforløb)

Her arbejder vi med de grundlæggende dramaturgiske værktøjer og principper, herunder etablering af konfliktbaserede historiefortællinger. Du kan lære at sætte lys, at filme levende billeder og at klippe og at vælge musik. Du kan også lære om art direction og om hvordan man skriver og laver gode case videos.

Storydoing (studieretningsforløb)

Her kan du lære om værdien af at gøre noget som brand i stedet for at sige noget. Vi arbejder med forretningsudviklende ideer og de drivende mekanismer bag spredning af omtale på sociale medier. Vi arbejder med konkrete briefs og producerer færdige ideer til deltagelse i konkurrencer (hvor vi plejer at vinde en del:-) fx: The Cold TruthBBC ShortcutUK Cheat Sheet.

Branding & Research (fællesforløb)

Her kan du lære om identitetsskabelse gennem branding. Du arbejder med forskellige analysemetoder og mappingværktøjer og om styrker og svagheder ved forskellige former for research. NB Nyt forløb fra efteråret 2019.

Populærkultur og image making (fællesforløb)  

4. semester:

Brand Creation (studieretningsforløb)

Her arbejder du med at skabe et unikt brand fra bunden og at sikre ensartethed i alle kontaktpunkter. Du arbejder med at forfine din færdige præsentation af brandet, så det kan komme i din portfolio.

Co-creation (fællesforløb)

Her får du teori og metoder omkring co-creation og co-design, det at skabe sammen. Den kollektive kreativitet rummer masser af muligheder og vinder mere og mere frem både i læring, i udvikling af nye løsninger, i opbygning af nye virksomheder og i udvikling af vores samfund. Forløbet introducerer også til grundlæggende forretningsforståelse og kobler teori og praksis i en opgave omkring forretningsudvikling. NB Nyt forløb fra 2019.

Integreret kommunikation (studieretningsforløb)

Her arbejder du med udvikling og færdiggørelse af 2 større integrerede kampagner. Den ene ideudvikler I på i hele klassen og producerer sammen, den anden laver du sammen med en eller flere af dine klassekammerater.

Communication Theory & Integrated Communication Project (studieretningsforløb)

Din andetårseksamen. Her arbejder du alene eller sammen med en eller flere af dine klassekammerater med en integreret kampagne. I analyserer en problemstilling og træffer strategiske valg i forhold til markedet, budskab, målgrupper og afsender. I  argumenterer for valgene og jeres kommunikationsløsning.

5. semester:

Innovation X (tværfagligt forløb)

Her arbejder I på tværs af alle bacheloruddannelserne på hele skolen og træner tværfagligt samarbejde og kan lære, hvordan man i et kreativt team kan udvikle innovative løsninger for eksterne kunder i en kontekst med inddragelse af virkelige cases.

Storydoing Products (studieretningsforløb)

Her arbejder du selvstændigt med at tilegne dig og anvende de metoder og principper der knytter sig til udvikling af produkter med indbygget omtaledrivende historie. I en iterativ designproces arbejder du frem mod præsentation for en relevant beslutningstager/potentiel investor, som du selv skal skabe kontakt til.

Praktik 

Du skal finde en relevant virksomhed, hvor du kan afprøve det, det har lært på skolen i virkeligheden. Praktikken fordeler sig over slutningen af 5. semester og starten af 6. semester. Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads. (Praktikanter fra Kreativ Kommunikation er eftertragtede, så det er mindre farligt end det måske lyder.)

Læs mere om praktik på Kreativ Kommunikation

6. semester:

Praktik 

Den sidste del af din praktik ligger i starten af 6. semester. Se ovenfor

Bachelorforberedende fag og Akademisk skrivning (studieretningsforløb)

Du skal arbejde med de akademiske grundprincipper i rapportskrivning og argumentationsteori. Med afsæt i det, du har lært, skal du alene eller sammen med en eller flere medstuderende undersøge et problemfelt, der kan resultere i en problemstilling, der er egnet som afsæt for dit bachelorprojekt.

Bachelorprojekt

Din uddannelse afsluttes med et projekt, der består i en selvstændig løsning af en kompleks problemstilling inden for visuel kommunikation. Projektet har til formål at prøve dig i det pensum, som uddannelsens indhold har udgjort. Dette sker ved at du demonstrerer din evnen til at vurdere, anvende og kombinere din opnåede viden. Emnet for dit bachelorprojekt skal godkendes på forhånd af vejleder. I vurderingen indgår, om emnet egner sig til at du kan demonstrere , det, du har lært.

Eksempel på Bachelorprojekt: Wikipedia-case

 

Fagbeskrivelser

Se fagbeskrivelserne for alle fagene på Kreativ Kommunikation

Se fagbeskrivelserne for fællesfagene på Visuel Kommunikation

Cathrina Ferreira

Spørgsmål?

Cathrina Ferreira
61 20 91 82 / caf@dmjx.dk