Kreativ Kommunikation

Skab originale idéer

 

Kreativ Kommunikation er en 3-årig professionsbachelor. Uddannelsen er bygget op af en række moduler, projektarbejde og praktik. Noget af undervisningen foregår på engelsk.

Kreativ Kommunikation er en studieretning på uddannelsen Visuel Kommunikation. De andre retninger er Grafisk Design, Interaktivt Design og Fotografisk Kommunikation.

Cathrina Ferreira

Spørgsmål?

Cathrina Ferreira
61 20 91 82 / caf@dmjx.dk

Få et indblik i undervisningen på Kreativ Kommunikation
 

Mød underviser Jesper Jørgen Hansen, der fortæller om undervisningen på studieretningen Kreativ Kommunikation. Sessionen er optaget til online Åbent hus d. 22. februar 2022.

Studieforløbet på Kreativ Kommunikation

Kreativ Kommunikation er en 3-årig professionsbachelor, som er bygget op af en række moduler, projektarbejde og praktik.

Uddannelsen er delt op i fællesforløb, hvor du og dine klassekammerater bliver undervist og arbejder sammen med de andre studerende fra Visuel Kommunikation, og studieretningsforløb, hvor det kun er dig og dine klassekammerater fra Kreativ Kommunikation.

Uddannelsen varer 3 år fordelt på 2 semestre pr. år:

  • Første skoleår består af 39 skoleuger. 15 af dem er fællesforløb. De resterende 24 uger er studieretningsforløb.
     
  • Andet skoleår består også af 39 uger. 10 af dem er fællesforløb, de 29 af dem er studieretningsforløb.
     
  • Tredje skoleår består også af 39 uger. 3 af dem er fællesforløb. De resterende 36 uger er studieretningsforløb, hvoraf 20 af ugerne er praktik.

1. semester:

Det visuelle sprog (studieretningsforløb)

Her arbejder du med grundlæggende moderne historiefortælling og med de begreber og metoder, der ligger til grund for kreative processer. Du lærer at få en masse idéer – og en af dem skal du lave fysisk med dine egne hænder. Du får også en helt grundlæggende indføring i reklamefotografi og grundlæggende kommunikationsstrategi.

Visualisering og kreativitet (fællesforløb)

Redskabslære (fællesforløb)

2. semester:

Idéer og koncepter (studieretningsforløb)

Her lærer du om visuelt drevne idéer, SoMe-drevne idéer og tekstdrevne idéer. Du lærer om lige billeder og overskrifter og om skæve overskrifter og billeder – og om hvordan du sætter dem sammen, så modtageren afkoder din kommunikation korrekt.

Videnskabsteori for designere (fællesforløb)

Foto og billedforståelse (fællesforløb)

Motion Design og levende billeder (fællesforløb)

1. årsprøve

Her skal du vise, hvad du har lært det første år (det er meget!)

3. Semester:

Storytelling (studieretningsforløb)

Her arbejder vi med de grundlæggende dramaturgiske værktøjer og principper, herunder etablering af konfliktbaserede historiefortællinger. Du lærer at sætte lys, filme levende billeder, klippe og vælge musik. Du lærer også om art direction, og om hvordan man skriver og laver gode case videos.

Brand Creation (studieretningsforløb)

Her arbejder du med at skabe et unikt brand fra bunden og at sikre ensartethed i alle kontaktpunkter. Du arbejder med at forfine din færdige præsentation af brandet, så det kan komme i din portfolio.

Branding (fællesforløb)

Populærkultur og image making (fællesforløb)
 

4. semester:

Storydoing (studieretningsforløb)

Her lærer du om værdien af at gøre noget som brand frem for for at sige noget. Vi arbejder med forretningsudviklende idéer og de drivende mekanismer bag spredning af omtale på sociale medier. Vi arbejder med konkrete briefs og producerer færdige idéer til deltagelse i konkurrencer (hvor vi plejer at vinde en del!) Nogle eksempler erThe Cold TruthBBC ShortcutUK Cheat Sheet.

Creative Maker Space (fællesforløb)

Integreret kommunikation (studieretningsforløb)

Her arbejder du med udvikling og færdiggørelse af to større integrerede kampagner. Den ene idéudvikler I på i hele klassen og producerer sammen, den anden laver du sammen med en eller flere af dine klassekammerater.

Communication Theory & Integrated Communication Project (studieretningsforløb)

Din 2. årseksamen. Her arbejder du alene eller sammen med en eller flere af dine klassekammerater med en integreret kampagne. I analyserer en problemstilling og træffer strategiske valg i forhold til markedet, budskab, målgrupper og afsender. I argumenterer for jeres valg og jeres kommunikationsløsning.

5. semester:

Innovation X (tværfagligt forløb)

Her arbejder I på tværs af alle bacheloruddannelserne på hele skolen og træner tværfagligt samarbejde. Her lærer du, hvordan man i et kreativt team kan udvikle innovative løsninger for eksterne kunder i en kontekst med inddragelse af virkelige cases.

Storydoing Products (studieretningsforløb)

Her arbejder du selvstændigt med at lære samt anvende de metoder og principper, der knytter sig til udvikling af produkter med en indbygget omtaledrivende historie. I en iterativ designproces arbejder du frem mod en præsentation for en relevant beslutningstager/potentiel investor, som du selv skal skabe kontakt til.

Praktik 

Du skal finde en relevant virksomhed, hvor du kan afprøve det, du har lært på skolen, i virkeligheden. Praktikken fordeler sig over slutningen af 5. semester og starten af 6. semester. Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads (praktikanter fra Kreativ Kommunikation er eftertragtede, så det er mindre farligt, end det måske lyder).

Læs mere om praktik på Kreativ Kommunikation

6. semester:

Praktik 

Den sidste del af din praktik ligger i starten af 6. semester. Se ovenfor.

Forretningsforståelse (fællesforløb)

Bachelorprojekt

Din uddannelse afsluttes med et projekt, der består af en selvstændig løsning af en kompleks problemstilling inden for visuel kommunikation. Projektet har til formål at prøve dig i uddannelsens pensum. I projektet demonstrerer du din evne til at vurdere, anvende og kombinere din opnåede viden. Emnet for dit bachelorprojekt skal godkendes af din vejleder på forhånd. I vurderingen indgår, om emnet egner sig til, at du kan demonstrere det, du har lært på uddannelsen. 

Eksempel på bachelorprojekt: Wikipedia-case

 

Fagbeskrivelser

Se fagbeskrivelserne for alle fagene på Kreativ Kommunikation

Se fagbeskrivelserne for fællesfagene på Visuel Kommunikation