Kreativ Kommunikation

Skab originale idéer

 

18 ugers praktik på 5. og 6. semester giver dig mulighed for at afprøve det du har lært på Kreativ Kommunikation som en del af et kreativt team på et bureau eller i en virksomhed.

Varighed og tidspunkt

De 18 ugers praktik ligger på uddannelsens 5. og 6. semester.

Løn 

Praktikken er ulønnet – du modtager SU i praktikperioden.

Praktiksteder

Der er mange forskellige muligheder for at komme i praktik som studerende på Kreativ Kommunikation.

Du kan fx komme i praktik hos:

  • Reklamebureauer
  • Kommunikationsbureauer
  • Produktionsselskaber
  • Kreative afdelinger i større virksomheder

Det er muligt at:

  • 2 praktikanter kan være på samme virksomhed som et team.
  • dele din praktikperiode op og være 2 måneder i 2 forskellige virksomheder
  • vælge en praktikplads i Danmark eller i udlandet

Praktikstedet skal godkendes af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Hvordan kommer jeg i praktik?

Du skal selv finde din praktikplads – det er en del af din personlige udvikling at henvende dig til virksomheder og præsentere dig selv og dit portfolio (eksempler på dine kreative arbejder) - men vi hjælper dig gerne med idéer, og du kan trække på højskolens mange kontakter og store netværk i branchen.

Hvad kommer jeg til at lave i praktikken?

Som praktikant indgår du i arbejdet på lige fod med andre medarbejdere, og du kommer til at arbej­de med en række forskellige opgaver, som er relevante for dit studie og for din fremtidige karri­ere.

En vejleder på praktikstedet giver dig feedback på dit arbejde, og sørger for at du får passende udfordringer, og kommer til at arbejde med fagligt relevante projekter.

Praktikopgave

Efter du har været i praktik, skal du skrive en rapport, som skal godkendes. I rapporten skal du reflektere over praktikforløbet, udbyttet, osv.

Information for praktiksteder

Ønsker din virksomhed at modtage praktikanter fra Kreativ Kommunikation, så følg linket for flere informationer her: https://www.dmjx.dk/uddannelser/for-praktiksteder

Informationen på engelsk findes her: https://www.dmjx.dk/international/about/undergraduate-programmes/approval-of-internship-organisations

Cathrina Ferreira

Spørgsmål?

Cathrina Ferreira
61 20 91 82 / caf@dmjx.dk