FJ Hero - Shirin Abedi
Shirin Abedi

Fotojournalistik

Historier fundet i virkeligheden

Optagelsesprøve til Fotojournalistuddannelsen

De ca. 45 ansøgere, som klarer forprøven bedst, bliver inviteret til at gå til optagelsesprøve på Fotojournalistuddannelsen.  

Forløb for optagelsesprøven:

 • Optagelsesprøven afholdes: 21. maj 2021Bemærk, at det er en fredag
 • Du får svar på optagelsesprøven via e-boks den 28. juli 2021.

12 ansøgere om året bliver optaget på Fotojournalistuddannelsen.

OBS: indsendte/afleverede billeder må ikke deles/offentliggøres nogen steder, før hele optagelsesforløbet er overstået.

Optagelsesprøven foregår kun på:

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Helsingforsgade 6a 8200 Aarhus N

Sådan foregår optagelsesprøven

Prøven varer en hel dag og består af en praktisk fotoopgave, en tekstdel til fotoopgaven og en samtale.

Den praktiske fotoopgave tester din:

 • evne til at få idéer
 • mod til at tage kontakt til og komme tæt på folk
 • blik for at fange det rigtige øjeblik
 • evne til at skabe variation og sammenhæng i serien
 • brug af teknik og komposition.

Tekstdelen til fotoopgaven tester din:

 • evne til at udvikle, undersøge og nuancere en historie
 • evne til at udtrykke dig sammenhængende og klart på skrift
 • viden om samfundsforhold

Samtalen har til formål at afstemme dine forventninger til uddannelsen og vores forventninger til dig.

Regler og praktiske informationer om optagelsesprøven:

 • Du må kun være i elektronisk kontakt med omverdenen i pauserne.
 • Under prøverne skal din mobiltelefon være slukket, både i eksamenslokalet, på gangene og på toilettet.
 • Hav gerne et ur med, for du kan ikke bruge telefonen til at holde øje med tiden.
 • Du må ikke høre musik i eksamenslokalet.
 • Du må ikke forlade lokalet under de skriftlige prøver, heller ikke hvis du bliver færdig før tiden. Det forstyrrer de andre.

Dette SKAL du have med til optagelsesprøven:

 • Digitalt kamera (Kun digitalt kamera er tilladt).
 • Pen og papir, så du kan tage noter.
 • Computer, der kan kobles på skolens trådløse netværk, tekstbehandlingsprogram, billedprogram og kortlæser eller kabel. Du skal kunne skrive og uploade tekst samt billedbehandle og overføre billeder fra kameraet til computeren. Dine fotos skal komprimeres, så de max fylder 5 MB hver, når du uploader dem.
 • Nødvendige kabler.
 • Forlængerledning på seks meter med fordelerstikdåse så både din computer og evt. skærm kan tilsluttes. Du får adgang til ét strømudtag på 230 volt m/jord.
 • Du skal IKKE medbringe printer.

Det er dit eget ansvar, at dit udstyr fungerer. Personalet kan kun hjælpe med helt elementære tekniske problemer.

Dette MÅ du have med til optagelsesprøven:

 • Håndbøger, opslagsbøger og noter. Bemærk, at det til nogle prøver ikke er muligt at benytte elektroniske ordbøger.
 • Ekstra kort til kamera.

Optagelsesprøven foregår digitalt

Inden du deltager i optagelsesprøven, skal du sikre dig, at du kan logge ind i vores digitale prøvesystem, og at det virker på din computer.

Sådan gør du din computer klar til at deltage i optagelsesprøven.

 

Bedømmelse af optagelsesprøven

Hver opgave rettes af fire personer – to fra mediebranchen og to undervisere fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

De giver hver point efter en skala, der går fra 0-100. Opgaver med under 50 point består ikke.

Dine point og samtalen på prøvedagen afgør, om du bliver optaget.

Prøven er anonym. Det vil sige, at dem der retter dine opgaver kun kender dit nummer, ikke dit navn.

 

Optagelsesprøven er i retslig terminologi en adgangsprøve, jf. Bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Det vil sige, at prøven er et adgangskrav, og at deltagelse i prøven er påkrævet for at få vurderet sin ansøgning.

Hanne Andersen

Spørgsmål?

Hanne Bjerg Andersen
21 70 98 39 / ha@dmjx.dk

Mere om optagelse på Fotojournalistuddannelsen