FJ Hero - Shirin Abedi
Shirin Abedi

Fotojournalistik

Historier fundet i virkeligheden

Fotojournalistuddannelsen er en 3,5-årig professionsbachelor, som er bygget op af en række forløb, projektarbejde og praktik.

Maja Egelund

Spørgsmål?

Maja Egelund
51 32 72 42 / meg@dmjx.dk

Få et indblik i undervisningen på Fotojournalistuddannelsen

Hør mere om Fotojournalistuddannelsen i dette oplæg med underviser Søren Pagter. Sessionen er optaget til online Åbent hus d. 22. februar 2022.

Du kan også blive klogere på Fotojournalistuddannelsen, når vi afholder Åbent hus på DMJX d. 21. og 23. februar 2023.

 
Studieforløbet på Fotojournalistuddannelsen

Uddannelsen varer 3,5 år:

 • 1. del: 1. - 4. semester
 • Praktik: 5. - 6. semester
 • 2. del: 7. semester

Fag på Fotojournalistuddannelsen:

Nogle af fagene foregår sammen med studerende på Journalistuddannelsen.

1. semester:

 • Journalistisk metode 1
 • Medieret og presseetik
 • Journalistikken i samfundet

2. semester:

 • Fotojournalistisk metode I
 • Portræt
 • Magasin
 • 1. årsprøve

3. semester:

 • Fotojournalistisk metode II
 • Foto dokumentar
 • Politik og medier
 • Video dokumentar

4. semester:

 • Journalistisk metode 4
 • Tværfagligt fag: Innovation

Stadig under udarbejdelse.

5. og 6. semester:

Praktik

12 måneders praktik på en mediearbejdsplads – i Danmark eller i udlandet

7. semester:

 • Medieteori
 • Fotojournalistisk entrepreneurship – Advanced visual storytelling
 • Bachelorprojekt

Stadig under udarbejdelse.

Supplér din fotojournalistuddannelse – i Danmark eller i udlandet 

I løbet af uddannelsen kan du vælge at tage fag på andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har udvekslingsaftaler med flere end 40 universiteter over det meste af verden.

Ansøgning om meritoverførsel

Overførsel af merit fra andre uddannelser til uddannelser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Læs mere om meritoverførsel her

Fagbeskrivelser

Se fagbeskrivelserne for alle fagene på Fotojournalistuddannelsen