Skip to main content

Studerende

Karakterer, frafald, studietid, fuldførelse, mm.

Tal og statistik om studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Karakterer

Oversigt over udviklingen i gennemsnittet på det afsluttende bachelorprojekt på højskolens 9 BA-uddannelser.

Karaktergennemsnit på bachelorprojekter (PDF)

 

Frafald, studietid og fuldførelse

Uddannelses- og Forskningsministeriet samler tal for hvor mange af de studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, der gennemfører deres uddannelse og hvor lang tid, de er om at tage uddannelsen.

Frafald, studietid og fuldførelse (eksternt link til Uddannelses- og Forskningsministeriet)

 

Herkomst, køn, alder, mm.

Danmarks Statistik har samlet en række uddannelsesdata på institutionsniveau, så man kan sammenligne professionshøjskoler efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder.

Professionshøjskoler efter status, institution, uddannelse, herkomst, køn og alder (eksternt link til Danmarks Statistik)