Skip to main content

Evalueringer af undervisning

De studerendes evaluering af undervisningen.

Studerendes evalueringer af undervisningsforløb på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Alle undervisningsforløb afsluttes med en evaluering, så:

  • den studerende får mulighed for at danne sig et overblik over, hvad han/hun fik ud af forløbet, og hvor der evt. skal sættes ind i kommende forløb.
     
  • underviseren får mulighed for at vide hvilke dele af undervisningen, der er blevet oplevet/har virket på hvilken måde. Det danner baggrund for planlægningen af kommende forløb.
     
  • institutionen får mulighed for at kontrollere, at kvaliteten af undervisningen er i orden, og at tidligere aftalte ændringer gennemføres.

Vi forventer, at alle studerende deltager aktivt i evalueringerne, da de er en vigtig brik i arbejdet med at sikre et højt niveau på uddannelserne.

Evalueringen indeholder altid de 3 overordnede spørgsmål:

  • Er forløbet tilrettelagt, så der er mulighed for at nå målet?
  • Er det afviklet, så der er mulighed for at nå målet?
  • Er målet faktisk nået?

Skalalen går fra 1-5, og hvis spørgsmål har fået under 3 i bedømmelse, bliver der kigget særligt på det område i det opfølgende arbejde, der altid finder sted af både undervisere og ledelse.

Undersøgelser over studietilfredshed

Derudover følger højskolen de studerendes vurderinger gennem jævnlige undersøgelser af studietilfredsheden. Disse undersøgelser forholder sig både til undervisningens kvalitet samlet set og til studiemiljøet.

 

Studietilfredshedsundersøgelse 2021 (pdf)