Skip to main content

Privatlivspolitik

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) passer på dine personoplysninger, når vi behandler oplysninger om dig.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) passer på dine personoplysninger, når vi behandler oplysninger om dig.

Behandlingen af dine personoplysninger ved DMJX bestemmes bl.a. af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og den danske databeskyttelseslov.

Nedenfor kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger, samt hvilke rettigheder du har.

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver form for information som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Dette kan f.eks. være oplysninger som navn, adresse, studienummer eller et CPR-nummer.

Behandling af personoplysninger er alle former for håndtering af personoplysninger. Typiske behandlingsformer omfatter: indsamling, registrering, opbevaring, videregivelse og sletning m.v.

DMJX er dataansvarlig for dine personoplysninger

Det betyder, at det er DMJXs ansvar, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning.

Behandling på Facebook fansider tilknyttet Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Personoplysninger som indsamles i forbindelse med besøg på fanside, behandles som beskrevet i Facebooks privatlivs- og cookie politik

Gennem ‘Facebook Insights’ får administratoren af fansiden adgang til persondata om brugeren af fansiden. Dette omfatter forskellige kategorier af persondata, som stammer fra din profil, herunder: alder, køn, civilstand, uddannelsesniveau, stillingsbetegnelse, sider, der ‘synes godt om’, og lokation.

Behandling af personoplysninger forbindelse med udbud

DMJX behandler personoplysninger når kontrakter sendes i udbud. Behandlingen har til formål at vurdere tilbudsgivere, sikre kontraktsindgåelse og opbevare relevante og nødvendige oplysninger om ansøgerne. Behandlingen omfatter almindelige personoplysninger, herunder ansøgerens medarbejderes CV. Behandlingen foretages med hjemmel i udbudslovens kapitel 12, 13 og 14.

Kontaktoplysninger for DMJX

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Helsingforsgade 6A-D, 8200 Aarhus N

Emdrupvej 72, 2400 København NV

+45 89 44 04 40

info@dmjx.dk

Formålet med vores behandling af personoplysninger

DMJX behandler personoplysning som led i de opgaver vi varetager. Dette omfatter f.eks. både uddannelse og kurser. Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for at kunne udføre opgaverne.

Videregivelse af personoplysninger

I visse tilfælde overdrager DMJX dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller leverandører. Dette kan f.eks. være i forbindelse med brug af IT-systemer leveret af eksterne tredjeparter.

I disse tilfælde er overførslen af personoplysninger reguleret af en aftale og behandlingen gennemføres i overensstemmelse med den tilhørende instruks. Desuden er der gennem aftale sikret, at den eksterne tredjepart tager passende sikkerhedsmæssige foranstaltninger. 

Hvor kommer personoplysningerne fra?

DMJX behandler personoplysninger, som du har givet til os. Dette kan f.eks. være i forbindelse med tilmelding af et kursus gennem www.dmjx.dk

I visse tilfælde indsamler DMJX også oplysninger om dig fra tredjeparter, f.eks. gennem www.optagelse.dk når du ansøger om optagelse på en af de uddannelser som udbydes ved DMJX.

Sikkerhed

DMJX tager sikkerhed og beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. DMJX har udviklet interne procedurer og politikker med det formål, at leve op til et højt sikkerhedsniveau.

 

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, når DMJX behandler dine personoplysninger. Du kan læse mere om de enkelte rettigheder, samt gøre brug af disser her.

Opbevaring og sletning

Når formålet med DMJXs behandling af dine personoplysninger er opfyldt, sletter, anonymiserer eller arkiverer vi dine oplysninger.

Der kan i særlige tilfælde være regler, der giver os pligt eller ret til en længere opbevaringsperiode, f.eks. eksamensbekendtgørelsen.

Databeskyttelsesrådgiveren ved DMJX

Hvis du ønsker at kontakte DMJXs DPO i forhold til spørgsmål om databeskyttelse, skal følgende kontaktoplysninger benyttes:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

CVR nr.: 3853 8071 

Langelinie Allé 35 2100 København Ø

Telefonnummer – 72 27 30 02

E-mail – dpo.aarhus.dmjx@bechbruun.com 

Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/audmjx

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger”

Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som DMJX behandler dine personoplysninger på.

Her finder du Datatilsynets kontaktoplysninger.