Skip to main content

GDPR og persondatabrud

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har stort fokus på at beskytte personlige oplysninger og GDPR. Her på siden kan du kontakte os omkring emner som relaterer sig til GDPR og behandling af persondata. Du kan både anmelde et sikkerhedsbrud på persondatasikkerheden og gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne

Anmeld persondatabrud

DMJX har stort fokus på at beskytte personlige oplysninger og GDPR. Skulle du alligevel opleve brud på den sikkerhed i kraft at et databrud, vil vi meget gerne, at du anmelder sikkerhedsbruddet til os.

Hvis du oplever et brud på sikkerheden, kan du anmelde det til os. Er du i tvivl om der er sket et databrud, så anmeld alligevel.

Link til formular for anmeldelse af persondata sikkerhedsbrud

 

Hvad er et databrud?

Et sikkerhedsbrud opstår hvis personoplysninger på den ene eller anden måde bliver tilintetgjort, tabt, ændret eller videregivet til folk, det ikke var tilegnet.

Sikkerhedsbrud kan f.eks. opstå hvis du:

 • får stjålet din computer, eksterne harddisk eller USB med personfølsomme oplysninger.
 • afsender en mail med personoplysninger til forkerte modtagere.
 • mister papirer med bedømmelse af studerende, f.eks. dine noter vedrørende studerende eller eksamenspræstationer.
 • bliver hacket og data bliver stjålet.

 

GDPR og dine datarettigheder

Når DMJX behandler personoplysninger om dig, har visse rettigheder.

Du kan sende en rettighedsanmodning via denne formular

 

Du har følgende rettigheder, når DMJX, som dataansvarlig, behandler personoplysninger om dig:

 • Ret til indsigt i hvilke oplysninger
 • Ret til at få berigtiget forkerte oplysninger
 • Ret til at få slettet oplysninger
 • Ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger
 • Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger
 • Ret til at overføre oplysninger (Dataportabilitet)

Vær opmærksom på, at der kan være betingelser eller begrænsninger i forhold til, hvorvidt du kan udnytte dine rettigheder, og at det derfor ikke er sikkert, at DMJX kan imødekomme alle anmodninger. Såfremt det ikke er muligt for os at imødekomme din anmodning, vil vi begrunde og forklare hvorfor.

 

Hvad betyder de enkelte rettigheder?

Retten til indsigt

Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder at du, med visse undtagelser, har ret til at få at vide hvilke oplysninger DMJX behandler om dig, samt at få disse udleveret

Retten til berigtigelse (rettelse)

DMJX skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det være tilfældet, at DMJX behandler oplysninger, som ikke er korrekte, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Retten til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for DMJX’s almindelige slettefrist.

Det bemærkes dog, at DMJX er inden for den offentlige forvaltning og derved i mange tilfælde ikke må slette oplysninger der behandles.

Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset, må de ikke underlægges andre behandlinger end opbevaring.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod DMJXs ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger.

En personoplysning kan f.eks. være:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Studienummer
 • CPR-nummer
 • Helbredsoplysninger