Skip to main content

Behandling af dine personoplysninger som ansøger

I forbindelse med dit optagelsesforløb behandler DMJX oplysninger om dig. Oplysningerne består af dem, du selv har indsendt til DMJX i forbindelse med ansøgningen til studiet.

I forbindelse med dit optagelsesforløb behandler DMJX oplysninger om dig. Oplysningerne består af dem, du selv har indsendt til DMJX i forbindelse med ansøgningen til studiet.

Indledning

Denne informationsskrivelse fortæller dig, hvordan DMJX behandler dine data under dit optagelsesforløb.

Dine oplysninger behandles i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. DMJX er dataansvarlig for de data, som du har indsendt, og som vi har indhentet om dig i forbindelse med dit optagelsesforløb.

Behandling af dine personoplysninger som ansøger

DMJXs behandling af dine oplysninger starter med din ansøgning om optagelse.

Optagelse

Ved din ansøgning gennem ’Den Koordinerede Tilmelding’ (www.optagelse.dk) overføres personoplysningerne til DMJX. Overførslen er nødvendig for, at DMJX kan udføre sin opgave som uddannelsesinstitution.

Afhængigt af hvilken uddannelse du har søgt om optagelse på, omfatter persondatabehandlingen følgende oplysninger: Navn, nationale identifikatorer (CPR-nummer), nationalitet, e-mailadresse, adresse, uddannelsesmæssige oplysninger, C.V, eventuelt helbredsoplysninger, samt andre oplysninger du giver i din ansøgning til DMJX.

Formålet med behandlingen er at vurdere den enkelte ansøgers optagelsesgrundlag og administrere dit optagelsesforløb. Udover dette anvendes oplysninger såsom antal af ansøgere i statistik øjemed. 

Ansigtsgenkendelse ved optagelsesprøven

Ved optagelsesprøven anvender DMJX i flere tilælde teknologi, som gennem webcammet kan identificere ansøgeren ved hjælp af ansigtsgenkendelse. Dette sker gennem WISEflow. Formålet er at undgå snyd i optagelsesforløbet ved at identificere den, som sidder ved computeren. 

Et ansigtsbillede som dette er biometrisk data, som kan bruges til identifikation, og derfor er det en følsom personoplysning. Behandlingen sker på grundlag af art. 9, stk. 2, litra g (væsentlige samfundsinteresser) og art. 6, stk. 1, litra e.

Den biometriske data bruges ikke til at træffe automatiske afgørelser, og enhver beslutning i relation til eksamenssnyd bliver truffet af DMJX. Det er samlet set vurderet, at anvendelsen af ansigtsgenkendelse ifm. optagelsen indebærer en lav risiko. Oplysningerne opbevares indtil optagelsesforløbet er forbi.

Videooptagelse af optagelsessamtaler

På studieretningen Grafisk Design vil nogle optagelsessamtaler blive optaget, efter at ansøgeren er blevet informeret om dette. Formålet med optagelserne er at give bedømmerne mulighed for at kunne sparre med hinanden efterfølgende, og behandlingen er derfor nødvendig af hensyn til bedømmelsesprocessen.

Behandlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e, hvis der er tale om almindelige personoplysninger, og art. 9, stk. 2, litra g, samt art. 6, stk. 1, litra e, hvis det er følsomme oplysninger.


Oplysningerne viderebehandles ikke til andet formål end vurdering af ansøgeren. Optagelserne opbevares sikkert i DMJX’ IT-systemer og deles ikke med andre. Optagelserne slettes optagelsesforløbet er forbi.

Efter afsluttet optagelsesforløb

Når formålet med vores behandling af dine oplysninger er opfyldt, så sletter eller anonymiserer vi dine oplysninger.

Såfremt du optages på DMJX vil du blive oplyst om vores behandling af dine personoplysninger som studerende.

Videregivelse af persondata

I forbindelse med dit optagelsesforløb på DMJX kan det være nødvendigt at videregive oplysninger om dig. Dette kan f.eks. være i forbindelse med brug af DMJXs eksterne IT-systemer. Ved overførsel af data er der på kontraktligt grundlag sikret tilstrækkelige sikkerhedsmæssige og tekniske foranstaltninger.

I visse tilfælde vil der ske overførsel af persondata til tredjelande uden for EU. Dette sker, når en af DMJXs samarbejdspartnere uden for EU behandler dine data gennem et af de IT-systemer DMJX anvender i optagelsen. I disse tilfælde er der gennem enten kontrakt eller bindende virksomhedsregler etableret et lovligt og sikkert overførselsgrundlag.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Når der behandles personoplysninger om dig sikrer DMJX, at behandlingen sker på en forsvarlig måde. DMJX prioriterer sikkerheden og vil som ansvarlig for personoplysningerne sørge for, at der gennemføres passende foranstaltninger til opretholdelse af et højt sikkerhedsniveau.

Dine rettigheder

Persondataforordningen tildeler dig forskellige rettigheder, når .

  • Ret til indsigt - Du har ret til at se de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.
  • Ret til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet.
  • I visse tilfælde ret til sletning af dine oplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling.
  • Ret til indsigelse - Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger-

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter persondatalovgivningen, skal du kontakte os på følgende side https://www.dmjx.dk/om-dmjx/kontakt/gdpr-og-persondatabrud og man anvende formularen til at henvende dig til DMJX.

Kontakt- og klagemulighed

Har du spørgsmål til behandlingen af dine persondata, kan du kontakte os på:

Danmarks- Medie og Journalisthøjskole

Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N

Emdrupvej 72, 2400 København NV

info@dmjx.dk

+45 89 44 04 40

 

Hvis du ønsker at kontakte DMJXs DPO i forhold til spørgsmål om databeskyttelse, skal følgende kontaktoplysninger benyttes:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

CVR nr.: 3853 8071 

Langelinie Allé 35 2100 København Ø

Telefonnummer – 72 27 30 02

E-mail – dpo.aarhus.dmjx@bechbruun.com 

Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/audmjx

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger”

 

Klageadgang

Såfremt du ønsker at klage over DMJXs behandling af dine personoplysninger, skal klagen rettes til: Datatilsynet: dt@datatilsynet.dk eller på tlf. +45 33 19 32 00