Skip to main content
Kursus Sådan læser vi på print, web og mobil

Sådan læser vi på print, web og mobil

Lær hvordan dine brugere agerer, så du kan træffe sikre og klare valg i dit journalistiske arbejde.

Ved du nok om hvordan dine brugere agerer?


Din opgave som journalist, kommunikatør eller redaktionssekretær er at skabe produkter, der er fængende og lette at afkode og forstå. For at kunne gøre det bedst muligt, bliver du nødt til at vide noget om dine modtageres mediebrug.

Alternativet er at producere indhold på løse antagelser, mavefornemmelser og gætterier om dine brugere og hvordan de agerer på forskellige medieplatforme.

Og er det egentligt et alternativ?

Få den centrale viden fra en lang række undersøgelser

Der findes talrige undersøgelser om mediebrugerne, og hvordan de bruger aviser, magasiner, websites og mobile medier som tablets og smartphones.

På dette kursus samler vi den centrale viden om, hvordan vi læser på de forskellige medieplatforme, så du får en sikker fornemmelse for, hvordan mediebrugerne grundlæggende agerer. 

Det betyder, at du kan træffe mere sikre og klare valg i dit arbejde med skabelse og præsentation af journalistik på tværs af platformene.

Vi tager afsæt i den helt fundamentale viden om, hvordan vi skimmer, afkoder og fordyber os i materialet - og hvordan vi behandler og forstår den modtagne information. 

Med denne viden som afsæt går vi i dybden med, hvordan web, print, tablets - og ikke mindst mobiltelefonen - bruges i hverdagen, og hvad det betyder for prioritering og præsentation af forskellige typer af indhold. 

På kurset lærer du, hvordan:

  • mediebrugerne læser og afkoder forskellige medieprodukter
  • du skriver til print, web og mobilen
  • forskellige visuelle elementer fungerer sammen med tekst
  • du kan udvikle egne metoder for brugertests og anden form for indsamling og bearbejdning af viden om praktisk mediebrug

Hvordan fungerer multimodalitet?


Du vil få indsigt i mekanismerne i multimodalitet, der er et begreb for bevægelsen mellem det trykte ord og forskellige visuelle udtryk. Vi vil undervejs gå i dybden med, hvordan dette samspil fungerer på print og på de digitale platforme.

Litteratur

Du vil på kurset få udleveret en samlet litteraturliste. Men centrale kilder er:

”Billedargumenter – sådan kombinerer man tekst og billeder mere læseligt”, Niels Heie, Forlaget Ajour 2016

”The Reading Brain in the Digital Age: The Science of Paper versus Screens”, artikel af Ferris Jabr, Scientific American 2013

”Thinking fast and slow”, Daniel Kahneman, Farrar, Straus and Giroux, 2011

”Scrolling for story. How millenials interact with longform journalism…” RJI, University of Missouri (2016)

Sted

  • Seminar 1: 15+16/11-2021 i København
  • Seminar 2: 15+16/12-2021 i Aarhus
  • Aflevering af eksamensopgave: 13/1-2022

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København, DMJX, Aarhus
- DMJX, København, DMJX, Aarhus
- DMJX, København, DMJX, Aarhus
- DMJX, København, DMJX, Aarhus
Eksamen:
- online aflevering
Undervisere: Peter From Jacobsen
Kursustype: Diplom
ECTS point: 5
Kursusnummer: 2111335006
Pris: DKK 14.550,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Vær opmærksom på at formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav:

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • En relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Peter From Jacobsen

Peter From Jacobsen

Journalist, tidligere fagmedarbejder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Konsulent og underviser i læsemønstre og praktisk mediebrug. Forfatter til en række rapporter om hvordan vi modtager og anvender journalistik og information.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt