Skip to main content
Kursus – AI og ChatGPT for journalister

AI og ChatGPT for journalister

AI er brandvarmt i mediebranchen. Og med god grund. Teknologien er så moden og tilgængelig, at alle journalister kan – og bør – udnytte potentialet til at lette og forbedre den journalistiske proces. På kurset viser vi, hvordan teknologien kan blive din nye superhjælper på en ansvarlig måde.  

To af Danmarks førende eksperter på AI i medierne, Tore G.C. Rich, product manager i JP/Politiken, og Søren Pedersen, udviklingschef på TV2 Regionerne, fører dig igennem de bedste AI-værktøjer lige nu, som kan løfte kvaliteten og effektiviteten i dit arbejde.  

ChatGPT bliver et centralt værktøj på kurset. Du lærer at bruge robotten som en fast sparringsmakker i den journalistiske proces fra idéudvikling, planlægning og research til tekstproduktion, -forbedring, -versionering og feedback. Du lærer også, hvor grænserne går for, hvad du bør bruge ChatGPT til, og får en intro til, hvilke alternativer der findes til ChatGPT – fx Claude og Gemini.  

Transskribering af interviews er en af de åbenbaringer, AI har bragt med sig. Du lærer at transskribere med Goodtape og efterfølgende behandle teksten med ChatGPT.   

Til sidst på kurset bygger du din egen personlige bot (GPTs) til et særligt formål i dit journalistiske arbejde. Du prøver din GPTs af på dit arbejde, inden vi mødes til kursets sidste dag, hvor du arbejder med at forbedre og finpudse din GPTs.  

Med de mange nye AI-muligheder følger også nogle etiske og publicistiske faldgruber, som er vigtige at sætte sig ind i. Du får præsenteret forskellige use cases og får gennem diskussionsøvelser blik for de etiske problemstillinger, der gør, at du kan bidrage til en ansvarlig brug af AI-teknologi på din arbejdsplads. 

Kort sagt lærer du, hvordan du med teknologien som hjælper – frem for konkurrent – kan blive bedre og mere effektiv i dit arbejde som journalist. 

Kurset er for dig 

Kurset er obligatorisk for dig, der gerne vil AI-afmystificeres og lære hvordan teknologien kan hjælpe dig til en række opgaver i dagligdagen. 

Du er journalist eller redaktør og må gerne være begynder – forstået på den måde, at du ikke behøver særlige tekniske forudsætninger eller erfaring for at få fuldt udbytte.  

Du må dog meget gerne være nysgerrig og have en naturlig interesse for teknologi og programmer.  

Du kan også være ansat i en større virksomhed, der kommunikerer som et medie og arbejder som en redaktion. 

Du er interesseret i journalistik og nyhedsformidling og ønsker at få en række konkrete værktøjer og en grundlæggende forståelse for kunstig intelligens i medierne. 

Du lærer at:   

 • forstå de fundamentale koncepter inden for generativ AI 
 • transskribere og AI-efterbehandle en råtekst  
 • bruge ChatGPT til at skrive, forbedre og versionere tekster samt korrektur 
 • bruge ChatGPT til idégenerering, research og sparring til interviews, artikelstruktur, vinkling, stil/tone 
 • bruge ChatGPT til dataanalyse 
 • diskutere de mange interessante etiske udfordringer, som AI bringer med sig.  
 • bygge en personlig BOT (GPTs) til at bruge i det daglige arbejde.  

Kurset består af 3 undervisningsdage med en hjemmeperiode mellem dag to og tre. Undervisningen varierer mellem oplæg, instruktion og øvelser i udvalgte værktøjer og apps med efterfølgende diskussion om anvendelighed og etik.  

Du bliver undervist i de nyeste og bedste apps på tidspunktet for kurset, som du vil blive bedt om at downloade inden kursusstart.  

Sådan foregår undervisningen

Dag 1  

 • Intro til generativ AI, transskribering og efterbehandling   
 • Prompting og tekstproduktion i ChatGPT  
 • Alternativer til ChatGPT  

Dag 2  

 • ChatGPT i den redaktionelle proces  
 • Interviews, klargøring, versionering  
 • ChatGPT og data  
 • Lav din egen BOT  

2-3 ugers hjemmeperiode  

Dag 3  

 • Demonstration af personlige BOTs  
 • Feedback og forbedring  
 • AI og etik  
 • Intro til billeder, video og lyd med AI   

Det praktiske

 • Kurset foregår på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Amagerfælledvej 190, 2300 København S.
 • Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne – både formiddag og eftermiddag.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Undervisere: Søren Pedersen og Tore G. C. Rich
Kursustype: Kursus
ECTS point: 0
Kursusnummer: 2411242358
Pris: DKK 13.900,- Eks. Moms
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Undervisere på dette kursus

DMJX Gæsteunderviser - Tore Guldnæs Rich

Tore G. C. Rich

Product Manager for generativ AI i JP/Politikens Hus og grundlægger af InfoDroids ApS, der udvikler skræddersyede webløsninger. Tore har arbejdet professionelt med kunstig intelligens siden 2020 i JP/Politikens Hus, hvor han har været med til at udvikle automatiske nyheder samt en række værktøjer med generativ AI til Ekstra Bladets journalister. Nyhederne og værktøjerne er en del af Ekstra Bladets prisvindende AI-projekt: Platform Intelligence in News (PIN).

Søren Pedersen

Søren Pedersen

Digital udviklingschef på TV 2-regionerne. Uddannet i statskundskab og filosofi. Skriver på Mediawatch om medier og teknologi – og på Twitter under navnet @systemaddict.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt