Motion Graphic Design

Sæt dine budskaber i bevægelse ved hjælp af animeret grafik.

Hvad er Motion Graphics?
Motion Graphics er når man bruger grafik, videoklip og animationsteknik til at skabe en illusion af bevægelse. Medierne bliver mere og mere prægede af en skøn blanding af levende billeder, lyd og tekst. Man ser det i alle visuelt orienterede medier, så som TV, film, reklamer og på hjemmesider.

Lær at lave Motion Graphic Design
På kurset arbejdes der med at skabe fortællinger ved hjælp af animeret billede og lyd og tekst og tale.

Du vil blive i stand til at omsætte teorier til praktiske processer og vælge de optimale løsninger i forhold til:

 • typografi
 • farve
 • komposition
 • billede
 • lyd
 • bevægelse

På kurset lærer du at:

 • bruge animeret grafik i et design- og kommunikationsprodukt
   
 • Forstå grundregler, stil- og trends, genrer og kreative processer
   
 • anvende metoder og praksis til at udarbejde bevægelig grafik sammen med levende billeder.
   
 • analysere anvendelsen af specifikke designmetoder med henblik på produktion
   
 • kunne argumentere for valg af grafik, lyd og bevægelse i Motion Graphic Designs.

På kurset kommer du til at arbejde med:

 • Moodboard
 • Storyboard
 • Styleframes
 • Berettermodeller
 • Komposition
 • Bevægelse
 • Animationsteori

Du får desuden kendskab til de specifikke krav til formaterne på TV og andre skærmbaserede medieplatforme.

På kurset møder du

Stig Pedersen

Selvstændig Motion Graphic Designer. Indehaver af KunStig Motion Graphics.

Eksamen
Kombinationsprøve: Motion Graphic produkter og skriftlig opgave.
Du skal udarbejde udvalgte digitale motion graphic produktioner og skrive en opgave på max. 6 sider.

Du bliver bedømt individuelt med intern censur efter 7-trinsskalaen.

Forudsætninger
Du skal have grundlæggende kendskab til Adobe AfterEffects eller lignende software. Der vil når du er tilmeldt kurset,være mulighed for e-læring via Lynda.com med videotutorials.

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejledning, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

Niveau
Kurset er kompetencegivende på akademiniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for framelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram