Skip to main content
Motion Graphic Design

Motion Graphic Design

Bliv i stand til at sætte budskaber i bevægelse ved hjælp af animerede billeder og grafik, og lær at tage de rigtige designvalg som Motion Graphics Designer.   

Hvad er Motion Graphics?

Motion Graphics er grafik, videoklip og animationsteknik som du kan bruge til at skabe en illusion af bevægelse. Motion graphics kan bruges bredt på alle skærmbaserede platforme, og gør det muligt at skabe fængende fortællinger i mange formater.

Lær at lave Motion Graphic Design

På kurset arbejder vi med at skabe fortællinger ved hjælp af animeret billede og lyd og tekst og tale.

Du lærer at omsætte teorier til praktiske processer og vælge de optimale løsninger i forhold til:

 • typografi
 • farve
 • komposition
 • billede
 • lyd
 • bevægelse

På kurset lærer du også, at:

 • bruge animeret grafik i et design- og kommunikationsprodukt  
 • forstå grundregler, stil- og trends, genrer og kreative processer  
 • anvende metoder og praksis til at udarbejde bevægelig grafik sammen med levende billeder.  
 • analysere anvendelsen af specifikke designmetoder med henblik på produktion  
 • kunne argumentere for valg af grafik, lyd og bevægelse i Motion Graphic Designs.

På kurset kommer du til at arbejde med:

 • Moodboard
 • Storyboard
 • Styleframes
 • Berettermodeller
 • Komposition
 • Bevægelse
 • Animationsteori

Du får desuden kendskab til de specifikke krav til formaterne på TV og andre skærmbaserede medieplatforme.

Eksamen

Kombinationsprøve: Motion Graphic produkter og skriftlig opgave. Du skal udarbejde udvalgte digitale motion graphic produktioner og skrive en opgave på max. 6 sider. Du bliver bedømt individuelt med intern censur efter 7-trinsskalaen.

Forudsætninger

Du skal have grundlæggende kendskab til Adobe AfterEffects eller lignende software. Der vil når du er tilmeldt kurset,være mulighed for e-læring via Lynda.com med videotutorials.

Prisen omfatter

Prisen dækker undervisning, vejledning, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
- online aflevering
Undervisere: Stig Henning Pedersen
Kursustype: Akademikursus
ECTS point: 10
Kursusnummer: 2109265606
Pris: DKK 12.650,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Vær opmærksom på at formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på akademiniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

OBS! Denne akademiuddannelse er under nedlukning. Det betyder, at moduler på uddannelserne kun udbydes til og med foråret 2022. Såfremt du ønsker at færdiggøre uddannelsen, skal du derfor senest tilmelde dig afgangsprojektet den 1. december 2021.

Undervisere på dette kursus

Gæsteunderviser Stig Petersen

Stig Petersen

Grafisk designer med lang erfaring fra bl.a. DR og TV 2. Stig har beskæftiget sig med mange discipliner inden for motion graphics fx i sit arbejde med at udvikle og designe identiteter til tv-programmer.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt