Skip to main content
Kommunikationsdesign

Kommunikationsdesign

Forskellige medieplatforme har forskellige vilkår og designprincipper. På dette kursus lærer du at designe til mange forskellige medier – både digitale og trykte.

Forskellige medier – forskellige principper

Der er stor forskel på at udvikle en visuel identitet, designe et magasin, et responsivt website eller en kampagne. Du skal kende designprincipper, regler og kutymer for det enkelte medieprodukt.

Kurset henvender sig til dig, der til dagligt arbejder med grafisk design og kommunikation, og som ønsker at udvide dit erfaringsgrundlag.

Bliv udfordret på forskellige opgavetyper

På kurset får du koncentrerede oplæg fra erfarne designere, som giver dig en indføring i de særlige forhold, som knytter sig til de enkelte opgavetyper – og du får anvisninger på, hvor du kan søge mere viden. Du får også stillet opgaver, der udfordrer det, du kan i forvejen.

Du kan dygtiggøre dig inden for de opgavetyper, du arbejder med på dit job, men du bliver også udfordret på opgavetyper, du måske ikke er så rutineret i.

På kurset lærer du at

 • designe ud fra specifikke krav
 • søge viden om specifikke opgavetypers kotymer
 • bruge feedback fra specialister til at udvikle dine designkompetencer
 • arbejde inden for muligheder og begrænsninger

Du kommer bl.a. til at arbejde med

 • visuel Identitet
 • digitalt design
 • responsive websites
 • magasiner
 • bøger
 • foldere, flyers og brochurer
 • emballage
 • annoncer og plakater
 • animation
 • skærmpræsentationer

Du lærer også at benytte dig af visuelle researchmetoder.

Undervisningsform

Kurset består af 3 x 2 dage på skolen med oplæg, øvelser og foredrag. Mellem skoledagene skal du løse opgaver online, som du vil få feedback på.

Du vil i et vist omfang have mulighed for at vælge hvilke opgavetyper, du vil arbejde med – ligesom temaet for dit eksamensprojekt vil være valgfrit.

Eksamen

Kurset afsluttes med en skriftlig opgave (herunder en designløsning), som du forsvarer ved en mundtlig eksamen.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at du kan arbejde med programmerne i Adobes CS-pakke eller tilsvarende og har nogen erfaring i at arbejde med grafisk design og kommunikation.

Prisen omfatter

Prisen dækker undervisning, vejledning, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på akademiniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

OBS! Denne akademiuddannelse er under nedlukning. Det betyder, at moduler på uddannelserne kun udbydes til og med foråret 2022. Såfremt du ønsker at færdiggøre uddannelsen, skal du derfor senest tilmelde dig afgangsprojektet den 1. december 2021.

Undervisere på dette kursus

Gæsteunderviser – Anne Lotte Grønbæk

Anne Lotte Grønbæk

Uddannet grafisk designer på Danmarks Designskole og Pratt Institute, NY. Har en master i design fra KADK. Anna har over 20 års erfaring med design og visuel kommunikation fra design- og reklamebureauer – både som in-house designer og som selvstændig.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt