Skip to main content
Kursus – Digital lokaljournalistik

Digital lokaljournalistik

Du kommer som glødende lokaljournalist forrest i feltet inden for de forretningsmodeller, brugerbehov, koncepter og digitale formater, der kommer til at gøre lokaljournalistikken rentabel og mere relevant end nogensinde før.

Derfor skal du tage kurset

Den digitale udvikling skaber konstant nybrud og nye muligheder inden for mediebranchen – og det gælder i høj grad også for lokalmedierne.

Mediehusene er i fuld gang med at udvikle nye modeller for både den journalistiske og den økonomiske side af de lokale medier. Blandt andet samler både Jysk Fynske Medier og JP-Politikens Hus i øjeblikket spændende erfaringer.

Nye små og rent digitale lokalmedier skyder op i mange lokalsamfund, hvor de traditionelle medier ellers har efterladt borgerne uden journalistisk dækning. Det er for eksempel sket på Mors og i andre mindre bysamfund – og i bydele i de større byer.

Flere af de nye lokalmedier klarer sig på basis af community-baserede forretningsmodeller, der er mindre afhængig af annoncer. Det gælder blandt andet VoresBrabrand.dk, der blev etableret med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens innovationspulje og nu er økonomisk selvbærende på basis af nye former for lokaljournalistik og nye indtægtsstrømme.

Her udgør annoncer under 20 procent af omsætningen, mens medlemskaber og partnerskaber tegner sig for hovedparten af indtægterne.

Nye forretningsmodeller kræver også nye tilgange til journalistikken – og omvendt.

Nye platforme, nye formater og nye former for journalistisk værdiskabelse skal gå hånd i hånd med klare overvejelser om målgrupper og brugerbehov.

Fremtiden tegner uhyre spændende, men svarene er på ingen måde givet på forhånd. Der er brug for konstant udvikling og afprøvning.

Det lærer du på kurset

Kurset her ruster dig til at være med helt fremme i forreste række, når vi sammen skal finde frem til de mest holdbare digitale modeller.

Du får både overblik over de nyeste erfaringer og metoder, og du lærer også selv at skabe og søsætte nye lokale koncepter.  

På kurset går vi især i dybden med disse emner:

  • Forretningsmodeller for lokale medier. Vi ser på bevægelsen fra abonnent til medlem, og hvordan du på den måde øger lysten hos brugerne til at betale for journalistikken.
  • Brugerbehov – hvad ved vi om det lokale engagement? Vi går i dybden med, hvad talrige undersøgelser har vist os, og hvordan vi selv kan blive endnu klogere på de nærlokale behov.
  • Digitale platforme og brugsmønstre i lokaljournalistikken. Vi ser på hvordan du bruger nyhedsbreve og sociale medier til at knytte bånd til og styrke relationerne til og mellem brugerne.
  • Lokaljournalistens nye roller. Vi kigger på forskellige former for aktivistroller og de medfølgende dilemmaer og prioriteringer.
  • Udvikling af formater og koncepter. Vi ser på koncepter, der underbygger dit lokalmedies strategiske mål. For eksempel indholdselementer der inddrager og skaber engagement og styrker den lokale identitet – herunder konstruktiv journalistik og live-events. Du lærer selv at udvikle og afprøve nye formater.

Gennem kurset arbejder du hands-on med strategisk analyse, udvikling og realisering af dit eget lokale projekt.

Kurset er for dig

Du er lokaljournalist og har lyst til at være med til at forme fremtiden for lokaljournalistikken – uanset om det foregår i en lille start up eller i et større mediehus.

Du må meget gerne være erfaren lokaljournalist – og være klar til at sætte din viden på spil for at lære nyt.

Journalister og redaktører, der er på vej ind i den nærlokale journalistik, er også mere end velkomne.

Sådan foregår undervisningen

Kursusdagene bliver livlige blandinger af korte oplæg fra kursuslederen og gæster fra nær og fjern. En stor del af tiden vil du selv skulle bidrage – dels med analyser af din egen nuværende/kommende hverdag og dels i form af coaching, feedback og indspil til dine medspillere på kurset.

Blandt andet bliver der en række workshops, hvor du laver egne analyser og udvikler nye journalistiske formater og koncepter.

Undervejs samler du sammen og bygger op til at kunne gennemføre dit eget lille lokale udviklingsprojekt.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

  • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Peter From Jacobsen

Peter From Jacobsen

Journalist, tidligere fagmedarbejder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Har i en årrække undervist og skrevet flere rapporter om lokaljournalistik. Stiftede i 2017 det lokale medie VoresBrabrand.dk. Det rent digitale medie er baseret på medlemskaber og er i dag økonomisk selvbærende.

Gæsteundeviser - André Bentsen

André Bentsen

André er redaktør på ØsterbroLIV og mangeårig redaktør på Rødovre Lokal Nyt. Han er to år i træk kåret til Årets Ildsjæl af Danske Medier – i høj grad på grund af sin engagerende og inddragende tilgang til konstruktiv journalistik, der har ført til et utal af kampagner og events i Rødovre og på Østerbro.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt