Skip to main content
Kursus – Brugerdrevet udvikling af digitalt medieindhold

Brugerdrevet udvikling af digitalt medieindhold

Du lærer at udvikle nye medieprodukter og skabe vedkommende digitale fortællinger på baggrund af indsigter i dine brugeres behov og ønsker. 

Derfor skal du tage kurset

Måske kender du det: Når du som indholdsproducerende kommunikatør eller journalist sætter dig foran din computer mandag morgen, er du ikke i humør til en tur i helikopter. 

Du har ikke tid til at løfte blikket fra dit tastatur og se dit arbejde fra oven – og du har ikke tid til at stille spørgsmålstegn ved, om du laver det indhold, som dine brugere efterspørger. 

Mandag morgen gør du, som du plejer. 

Og du gør det sandsynligvis godt og med god grund. Du er (gætter vi på) god til dit arbejde og ved, at dine budskaber når din brugere med en vis effekt. 

Men det kan være overordentlig sundt at stoppe op og spørge sig selv, om man nu også laver … det rigtige produkt … til de rigtige kanaler … med de rigtige budskaber … til den rigtige målgruppe. 

Men hvordan gør du det? 

Det lærer du på det her kursus, hvor du finder ud af, hvordan du med relativt små midler kan lave processer, der øger træfsikkerheden ift. dine brugeres behov og indholdsønsker markant. 

På baggrund af dine indsigter lærer du at skabe nye, vedkommende, velproducerede digitale medieprodukter, som dine brugere vil elske (endnu højere end det, du allerede laver nu). 

Det lærer du på kurset 

På kurset får du en overordnet forståelse for, hvordan du bedst udvikler nye fortællinger og digitale medieprodukter på baggrund af brugerindsigter. 

Du bliver udstyret med konkrete værktøjer til udviklingsprocessen og du vil gå fra kurset med en bedre platformforståelse og en øget bevidsthed om, hvordan du bedst anvender udtryksformerne på forskellige platforme. 

Endelig får du basisviden omkring dramaturgi og fortælleformer på digitale platforme og sociale medier.

Indholdet og den kreative journalistiske proces er i centrum – ikke teknikken. 

I løbet af kurset får du også en grundig indføring i en brugercentreret procesmodel inspireret af design thinking, der har fokus på test af løsninger inden den kreative idé- og produktudvikling tager form. 

Du lærer kort og godt at 

  • bruge en simpel procesmodel til at analysere og forstå dine brugeres behov, inden du skaber indholdsløsninger til dem
  • anvende de rigtige dramaturgiske greb til at skabe vellykkede fortællinger på digitale platforme og sociale medier 
  • benytte udtryksformer som tekst, foto, video og grafik til at formidle din historie og dine budskaber bedst muligt. 

Målet er, at du i løbet af kurset udvikler et koncept for et digitalt medieprodukt. 

Kurset er for dig 

Du er journalist eller kommunikatør og arbejder på et medie, i en organisation eller i en virksomhed og vil gerne styrke dine kompetencer inden for udvikling af nyt, relevant medieindhold på baggrund af brugerindsigter. Du kan også være freelancer eller selvstændig, som vil tilbyde dine kunder indholdsprodukter, der rammer et reelt brugerbehov 

Sådan foregår undervisningen 

I løbet af hvert seminar præsenterer din faste underviser og inviterede gæster dig for brugeranalyser, fortælleformer, platforme, indholdsdesign mm. 

Mellem seminarerne arbejder du på dit eget udviklingsprojekt – meget gerne fra din egen arbejdsvirkelighed. På den måde bliver kurset relevant for dit job fra dag ét.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Sted

Seminar 1 og 3 foregår kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Amagerfælledvej 190, 2300 København S.

Seminar 2 foregår kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Helsingforsgade 6A, 8200 Aarhus N.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, Aarhus
- DMJX, Aarhus
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
Undervisere: Annegrete Skovbjerg Peter Østergaard Sørensen
Kursustype: Diplom
ECTS point: 10
Kursusnummer: 2410235043
Pris: DKK 22.950,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

  • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Annegrete Skovbjerg

Annegrete Skovbjerg

Annegrete er tilknyttet Center for pædagogisk udvikling og digitalisering, hvor hun som centerleder koordinerer og igangsætter tværgående aktiviteter, som understøtter det pædagogiske udviklingsarbejde på DMJX. Hun har bred erfaring med at undervise i brugen af digitale redskaber i journalistik og kommunikation. 

Annegrete Skovbjerg
Peter Østergaard Sørensen

Peter Østergaard Sørensen

Peter er cand.comm i samfundsfag og kommunikation fra RUC og lektor på DMJX. Han underviser primært i visuel storytelling på digitale platforme, sociale medier og smartphones samt cross media storytelling.

Peter Østergaard Sørensen
Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt