Skip to main content

Kristoffer Dahl Sørensen

Journalist hos NJC
Afdeling: NJC - Nordisk Journalistcenter
Kontor: 2.17
Mobil: 21 75 55 96
Email: kds@dmjx.dk

Hvad er mine arbejdsområder/specialeområder

Jeg er uddannet cand.public fra DMJX og AU og arbejder med kommunikation og projektkoordinering i relation til Nordisk Journalistcenters efteruddannelsesaktiviteter.