Skip to main content

Nordisk Journalistcenter på finanslov

04.11.2022

En bevilling på en million kroner hos Nordisk Råd sikrer, at NJC kan fortsætte sine kursusaktiviteter og medieindsats med et nordisk perspektiv.

Nordisk Journalistcenter på finanslov

På den årlige session i Nordisk Råd blev det i denne uge besluttet, at bevillingen til Nordisk Journalistcenter, som er forankret på DMJX, skal genoprettes og føres tilbage til niveauet fra 2017.

Det betyder, at NJC får en million kroner om året - foreløbigt for et år, men med intention om, at bevillingen skal fortsætte.

Ud over centrets egen indsats har også de nordiske journalistforbund i samlet flok skubbet på.

Et af argumenterne fra Nordisk Råd, der har indstillet NJC til at få genoptaget bevillingen, har peget på, at NJC’s aktiviteter udvikler kvalitetsjournalistikken i Norden og herigennem modvirker falske nyheder og disinformation.

Læs mere på NJC’s egen hjemmeside.