Skip to main content

Samtykke og dine rettigheder

Samtykke og dine rettigheder i forhold til DMJX Alumnenetværket

Her kan du læse om, hvilke vilkår du accepterer, før du melder dig ind i DMJX Alumnenetværk, Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles officielle netværk for alumner.

Personoplysningerne vil blive brugt til formål, der skal styrke kvaliteten i og relevansen af DMJX uddannelser og forskning. Når du melder dig ind i DMJX Alumnenetværk, bidrager du altså med vigtig viden til, at DMJX kan udvikle og forbedre sig.

Dine personoplysninger bruger vi til at:

  • indsamle viden om dimittenders beskæftigelsesstatus
  • invitere til arrangementer og anden form for alumneaktivitet
  • tilbyde relevant efter- og videreuddannelse
  • rekruttere alumner til aktiviteter, som styrker studerendes arbejdsmarkedsparathed
  • involvere alumner i uddannelsernes arbejde er med at sikre kvalitet og relevans i uddannelserne.
  • Informere om nyheder fra DMJX.

Personoplysningerne vil under ingen omstændigheder blive behandlet til andre formål uden dit udtrykkelige, forudgående samtykke.

Når du registrerer dig, indhenter vi dine uddannelsesoplysninger fra vores studieadministrative system. Vi indhenter kun oplysninger om selve uddannelsen såsom uddannelsens navn samt om start- og slutdato, men ikke karakterer og resultater.

Sådan behandler vi dine oplysninger

DMJX vil behandle oplysningerne fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven, straffeloven og forvaltningsloven, og oplysningerne vil ikke blive videregivet eller overladt til uvedkommende eller i øvrigt anvendt af uvedkommende. Dine personoplysninger vil udelukkende være tilgængelige for en begrænset kreds af ansatte på DMJX. 

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert

DMJX har som dataansvarlig truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen. 

Hvis du vil have dine oplysninger slettet

DMJX vil slette eller anonymisere oplysningerne, når formålet med at opbevare oplysningerne ikke længere er til stede. 

Du gøres opmærksom på

  • at du altid kan tilbagekalde dit samtykke, i hvilket tilfælde DMJX vil sikre, at alle personoplysninger om dig straks vil blive slettet, 
  • at du har ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig, 
  • at du har ret til at forlange berigtigelse eller sletning af urigtige oplysninger, og 
  • at du har ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger om dig (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K). 

Læs mere

Du kan læse mere om, hvordan DMJX håndterer persondata på www.dmjx.dk/om-os/privatlivspolitik

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid kontakte alumnenetværkets koordinator Christina Hansen Falkenberg på tlf. 89 44 05 89 eller på e-mail alumne@dmjx.dk. Du kan også kontakte DMJX Data Protection Officer på dpo@dmjx.dk.