Skip to main content
Skab kampagner på tværs af platforme

Skab kampagner på tværs af platforme

Lær at udvikle koncepter, der taler direkte til målgruppen – på tværs af trykte og digitale medier. Få greb om Art Directorens vigtigste værktøjer og ram rigtigt med dine budskaber.

Hvad er en Art Director?

En Art Director udvikler de kreative idéer til, hvordan budskaber samles i en kampagne som skal kommunikeres til bestemte målgrupper på forskellige platforme – fx outdoor, web eller print.

Art Directoren udarbejder konceptet eller den røde tråd for kampagnen, der sikrer, at idéen, det visuelle udtryk og indholdet er udformet så det vækker målgruppens interesse. Konceptet er skitsen til udformning af kampagnens enkelte dele, både det visuelle udtryk og teksten.

På dette kursus lærer du at:

 • gå hele vejen fra idé til eksekvering
 • at identificere målgrupperne for din kampagne
 • udvikle og kvalificere dine idéer
 • udvikle og beskrive reklame- og kampagnekoncepter
 • udarbejde det gode brief
 • udarbejde konceptuelle skitser til forskellige medier
 • vælge stil, tone, genre, tekst, typografi og understøttende visuelle elementer
 • skabe reklamer, der fungerer på tværs af platforme
 • argumentere for dine genremæssige og tekniske valg

På kurset bliver du således ført gennem art direction-processen fra idé og skitse til bæredygtigt konceptreklameforslag og eksekveringsplan til kampagne på fx print, outdoor og digitale medier.

På dette kursus kommer du blandt andet til at arbejde med:  

 • Grundregler inden for art direction, hvor du lærer at understøtte og tydeliggøre idéer som led i den kreative proces - f.eks. ved at vælge genre, stil, tone, typografi og foto/illustration.  
 • Idégenerering og skitseteknik, hvor du lærer at skabe idéer og folde dem ud i skitser til reklameløsninger.  
 • Kommunikationsmodeller i relation til markedsføring, som giver dig overblikket og indsigten,til at  diskutere og argumentere overbevisende for dine kampagneforslagog evt komme med alternative løsninger.

Kurset er for dig… der allerede arbejder med markedsføring, fx som assistent eller koordinator, eller også vil du gerne den vej.

Du arbejder måske i en mindre virksomhed, hvor dine mange kommunikationsopgaver efterhånden har fået mere og mere karakter af markedsføring, eller du sidder i en in-house marketing- eller kommunikationsafdeling og har ideerne, men ikke redskaberne, til hvordan og hvor organisationens budskaber skal formidles.

Og måske du vil kvalificere dig, så du kan få nye opgaver på skrivebordet.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, gruppearbejde og selvstændig opgaveløsning. I undervisningen tager vi udgangspunkt i konkrete eksempler fra medie- og kommunikationsvirksomheder for at vise, hvordan branchen bruger metoder og teknikker i praksis. Efter behov, inviterer vi også relevante branchefolk, som deler ud af deres erfaring og viden fra området.

Vi lægger vægt på det praktiske arbejde, og vi inddrager din egen viden og branchepraksis i øvelser og i holdundervisning. Du skal løse opgaver mellem undervisningsgangene, enten i grupper eller individuelt, og noget af undervisningen kan foregå via vores e-learningssystem, hvor du også får vejledning og feedback.

Program

Vi sender det nøjagtige program sendes til dig cirka 2 uger før kursusstart.

Forudsætninger

For at få det fulde udbytte af undervisningen skal du have brugererfaring i programmer som InDesign, Illustrator og Photoshop.

Hvis du ikke har erfaring med programmerne, eller gerne vil have opdateret din viden, kan du tilmelde dig vores kursus i grundlæggende InDesign og Photoshop

Tag gerne fat i vores kursuskoordinator, hvis du er i tvivl om niveauet, så kan vi sammen planlægge dit forløb.

Litteratur

Pensum udgør i alt ca. 300-400 sider.

Eksamen

Du afleverer et portofolio, som er et udvalg af de design- og kommunikationsprodukter, du har arbejdet med gennem kursusforløbet. Det kan være over et eller flere udvalgte temaer fra undervisningen. Til prøven udarbejder du en sammenfatning af dit portofolio med refleksioner over din læreproces.

Omfang: Min. 6 udvalgte arbejder for en studerende, og minimum 9 udvalgte arbejder for to studerende. Du bliver bedømt individuelt med intern censur efter 7-trinsskalaen.

Prisen omfatter

Prisen dækker undervisning, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal påregne ekstraudgifter til litteratur og materialer.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
- online aflevering
Undervisere: Christian Eppers
Kursustype: Akademikursus
ECTS point: 5
Kursusnummer: 2110265609
Pris: DKK 9.350,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Vær opmærksom på at formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på akademiniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

OBS! Denne akademiuddannelse er under nedlukning. Det betyder, at moduler på uddannelserne kun udbydes til og med foråret 2022. Såfremt du ønsker at færdiggøre uddannelsen, skal du derfor senest tilmelde dig afgangsprojektet den 1. december 2021.

Undervisere på dette kursus

Gæsteunderviser Christian Eppers

Christian Eppers

Indehaver af bureauet THINK Creative og ekspert i branding, strategisk rådgivning, kommunikation samt idé- og konceptudvikling på tværs af platforme.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt