Skip to main content
Brandingstrategi og kampagner

Brandingstrategi & kampagner

Du får en teoretisk og begrebsmæssig forståelse for image- og brandingprocesser og lærer at omsætte din viden til praktisk, brandunderstøttende kommunikationsarbejde. Efter kurset kan du selv lægge strategier og træffe brandstrategiske beslutninger.

Et stærkt brand klinger slagkraftigt og troværdigt i bevidstheden hos din målgruppe og blandt dine kollegaer og medarbejdere.

Men hvordan bygger du et stærkt brand, og hvordan sikrer du, at der er overensstemmelse mellem din organisations ord og handlinger? Hvilke overvejelser skal du gøre dig, når du lægger dig fast på en brandposition og -strategi?

Og hvordan sikrer du, at dine medarbejdere (de er grundstenen i en succesfuld brandingproces) tager ejerskab og bliver ambassadører for den brandkampagne, du har arbejdet hårdt og betalt dyrt for at søsætte?

De spørgsmål får du svar på i løbet af det her 5-dages kursus om branding og kampagnestrategier.

Derfor skal du tage kurset

På kurset får du en bred teoretisk og begrebsmæssig forståelse for image- og brandingprocesser og lærer at arbejde med brandanalyse, udvikling af brandstrategier og positionering.

Derudover lærer du at omsætte teorierne til praktisk, brandunderstøttende kommunikationsarbejde.

Efter kurset kan du lave brandanalyser og lægge strategier, der gør dig i stand til at

  • træffe brandstrategiske til- og fravalg
  • sparre med og rådgive ledelsen om dine prioriteringer
  • forholde dig kritisk til forslag fra fx marketingafdelingen og eksterne bureauer.

Det lærer du på kurset

Du lærer at forstå dit brandingarbejdes relevans, rolle og udfordringer i forhold til forretningsudvikling, corporate identity, innovation og CSR. Derudover lærer du at

  • arbejde med brandingstrategier og -processer, positionering og scenarievalg. Herunder også om brandhierarkier og -arkitektur, designprocesser samt værdidifferentialer
  • udvikle, tilrettelægge og arbejde strategisk og stakeholderorienteret med forskellige typer af kampagner, herunder bl.a. netværkskampagner
  • forstå, hvad organisationskultur, identitet og interne kampagner betyder for både forankring af brandet og implementering af forandringer af brandet
  • bruge storytelling, kreativitet og involvering i brandingarbejdet.

Kurset er for dig

Kurset er særligt udviklet til dig, der vil dygtiggøre dig i at arbejde inden for branding og udvikling af strategiske kampagner.

Du arbejder eksempelvis som kommunikatør, intern rådgiver, leder eller mellemleder.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussioner i små grupper eller i plenum og gruppeøvelser.

Der er desuden to onlineseminarer med individuelle opgaver.

I løbet af kurset arbejder du med dit eget brandingprojekt – enten fra din arbejdsplads eller efter eget valg. Projektet danner grundlag for din eksamensopgave.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med ekstern censur.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Amagerfælledvej 190, 2300 København S.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
Undervisere: Mie Femø Nielsen Jesper Højberg Christensen Ann Merrit Rikke Nielsen
Kursustype: Diplom
ECTS point: 10
Kursusnummer: 2409236058
Pris: DKK 22.950,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

  • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Tidligere kursister om kurset

Jeg er blevet i stand til både at vejlede og præge ledelsen, så vi sikrer, at vi udpeger og formidler de vigtigste visioner og budskaber

Mogens Vindbjerg, Kommunikationsrådgiver, Boligkontoret Aarhus

Undervisere på dette kursus

Mie Femø Nielsen

Mie Femø Nielsen

Ph.d. og cand.mag. Professor på Københavns Universitet. Rådgiver i strategisk kommunikation.

Jesper Højberg

Jesper Højberg

Mag.art. Adjungeret professor på CBS og bestyrelsesformand i Kforum, Advice A/S og Groupcare.

Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen er Ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet og cand.mag. i dansk og historie. Ann Merrit Nielsen har arbejdet med strategianalyse og rådgivning på bl.a. NEXTWORK A/S og underviser desuden i strategisk kommunikation og diskursanalyse på Københavns Universitet.

Kontakt os

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt