Skip to main content
Procesledelse

Procesledelse

Bliv klædt på til at arbejde som intern eller ekstern facilitator eller proceskonsulent.

Et kursus for dig som vil lede og facilitere organisatoriske processer, innovation og forandring. Kurset giver dig en udbygget og anvendelig værktøjskasse til procesledelse og facilitering.

Derfor skal du tage kurset

Kurset giver dig en teoretisk og begrebsmæssig forståelse for at arbejde med sociale processer.

Undervejs skal du lede og facilitere processer fra små møder over lidt større workshops til store projekter omkring forandringsledelse.

Du bliver rustet til at omsætte teori til praksis, og får erfaring med at træffe strategiske til- og fravalg samt udvikle egne processer og forholde dig til andres procesforslag, eksempelvis fra eksterne konsulenter.

Du klædes også på til at rådgive din ledelse om sociale processer.

Interaktionen på kurset er inspirerende, fordi du får indblik i, hvordan procesarbejdet foregår hos de mange andre forskellige deltagere.

Du lærer at:

  • forstå og arbejde med systemisk coaching, narrativ terapi, appreciative inquiery og andre samtalebaserede værktøjer.  
  • bruge narrativer som motivator og meningsgiver.  
  • arbejde med kommunikative rammer, interaktionel dynamik og iscenesættelse af forskellige faser.  
  • benytte projektstyring, også i forbindelse med kreative processer.  
  • forstå appreciative inquiry, praksisfælles-skaber og participatory design.  
  • arbejde med forandringsledelse og organisatoriske processer, herunder sensemaking og fortolkningsledelse.

Kurset er for dig

Kurset er særligt udviklet til dig, der vil dygtiggøre dig i forhold at arbejde strategisk og reflekteret med sociale processer. Du arbejder eksempelvis som projektleder, journalist, kommunikatør, leder eller mellemleder.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg, workshops, gruppearbejde, diskussioner i plenum og kreative øvelser. Du skal arbejde med din egen proces og afprøve kursets redskaber på forskellige problemstillinger.

Der er anbefalet læsning til hvert seminar, som du kan læse før eller efter kurset. Du får en omfattende litteraturliste, og ved hvert underviseroplæg udleveres handouts som støtte til egne noter.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Emdrupvej 72 2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
- Online
- DMJX, København
- DMJX, København
Undervisere: Mie Femø Nielsen, Hilde Schroll Jespersen, Ann Merrit Rikke Nielsen
Kursustype: Diplom
ECTS point: 5
Kursusnummer: 2203236110
Pris: DKK 14.550,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Vær opmærksom på at formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav:

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • En relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Hilde Scholl Jespersen

Hilde Scholl Jespersen

Facilitator og proceskonsulent. Underviser, rådgiver og leder processer inden for innovation og forandring.

Mie Femø Nielsen

Mie Femø Nielsen

Ph.d. og cand.mag. Lektor på Københavns Universitet. Rådgiver i strategisk kommunikation.

Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen er Ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet og cand.mag. i dansk og historie. Ann Merrit Nielsen har arbejdet med strategianalyse og rådgivning på bl.a. NEXTWORK A/S og underviser desuden i strategisk kommunikation og diskursanalyse på Københavns Universitet.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt