Skip to main content
Procesledelse

Procesledelse

Du bliver rustet til at træffe de rigtige strategiske beslutninger, når du skal designe og lede en proces. Efter kurset har du kompetencer til at opnå stærke resultater fx som facilitator af møder, workshops og forandringsprocesser, hvor alle involverede føler sig værdsat. 

Styrk dine kompetencer inden for procesledelse med et kursus 

At lede andre mennesker kan være en udfordrende opgave.

Derfor er det en god idé at være opdateret på, hvordan du opnår de bedste resultater som leder og facilitator af processer.

Med et kursus i procesledelse får du procesledelsesværktøjer og masser sparring, så du bliver  bedre rustet til succesfuldt at lede fx møder, workshops og forandringsprojekter. 

Hvorfor skal du vælge et kursus på DMJX?

Fordi vi har forstand på læring (kort sagt).

Vi ved, at du lærer bedst i et skønt mix af underviseroplæg, hands-on-øvelser, refleksion og diskussion – og det er den undervisningsform, du vil møde på kurset. 

Et diplomkursus har også den fordel for dig, at du tager dit arbejde med kursus. Du løser konkrete opgaver fra din dagligdag, imens du sidder på skolebænken. 

I løbet af kurset får du desuden et netværk af ligesindede, der arbejder med det samme som dig – og som i løbet af kursusdagene vil inspirere og udfordre dig til at blive endnu bedre til dit arbejde.

Hvad er procesledelse egentlig? 

For at forstå procesledelse – og hvorfor det er vigtigt – kan du sammenligne det med holdsport.

På de fleste sportshold er der en holdkaptajn, der sørger for, at alle på holdet ved, hvad de skal. 

Som proceskonsulent er du holdkaptajnen. 

Din vigtigste opgave er at lede dine medarbejdere, kolleger eller andre, der deltager i projektet,  så de ved, hvorfor, hvad og hvordan de skal udføre opgaven – så opnår I stærke resultater gennem samarbejde, kommunikation og vidensudveksling. 

Det at være procesleder er mere end at planlægge og styre (selvom det også er en vigtig og omfattende opgave). Procesledelse handler om, at du som holdkaptajn skaber en behagelig social proces, hvor alle involverede bidrager med det, de er bedst til. 

Hvad lærer du på kurset? 

Måske har du prøvet at tage dig til hovedet, fordi en proces ikke blev, som du forestillede dig.

Din procesplan ligger på dit skrivebord som et uoverskueligt puslespil med 1.000 brikker, der skal samles.

Så er der altså langt i mål, hvis du ikke har de rette redskaber.

Heldigvis er der hjælp at hente på dette kursus, hvor du bliver rustet til at træffe strategiske til– og fravalg. På den måde undgår du, at din proces ender som en bunke puslespilsbrikker, der ikke passer sammen.

Efter endt kursus har du en udbygget og anvendelig værktøjskasse, som du kan bruge på din arbejdsplads – og du får teoretisk og begrebsmæssig forståelse for at arbejde med sociale processer. 

På kurset i procesledelse får du:

  • kompetencer til at rådgive din ledelse om sociale processer
  • redskaber til dit procesdesign
  •  værktøjer til at arbejde med kommunikative rammer, interaktionel dynamik og iscenesættelse af forskellige faser
  • undervisning i at arbejde med forandringsledelse og organisatoriske processer, herunder sensemaking og fortolkningsledelse
  • projektstyringsværktøjer – også i forbindelse med kreative processer. 

Kurset er for dig

Kurset er for dig, der gerne vil dygtiggøre dig i forhold til at arbejde strategisk og reflekteret med sociale processer. Du arbejder i forvejen som projektleder, journalist, kommunikatør eller er mellemleder.

Sådan foregår undervisningen          

Procesledelse er et værktøjskursus. 

Du kommer til at arbejde med nyttige redskaber, som hjælper dig på vej til at få en bedre forståelse for disciplinen.  

Du kommer blandt andet til at arbejde med drejebogsformatet, som hjælper dig til en bedre planlægning- og faciliteringsproces. Og med sproglige teknikker, der hjælper dig, både når du skal facilitere udvikling og konflikter i samarbejdet. 

Efter kurset kommer du til at være helt opdateret på at lede processer. 

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig synopsis, der danner baggrund for den mundtlige eksamen. Du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Amagerfælledvej 190, 2300 København S.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
- DMJX, København
- DMJX, København
Undervisere: Thomas L.W. Toft Hilde Schroll Jespersen Ann Merrit Rikke Nielsen
Kursustype: Diplom
ECTS point: 5
Kursusnummer: 2410236110
Pris: DKK 16.050,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

  • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Hilde Scholl Jespersen

Hilde Scholl Jespersen

Facilitator og proceskonsulent. Underviser, rådgiver og leder processer inden for innovation og forandring.

Underviser på kurset Virtuel facilitering af møder og samarbejde Thomas L.W. Toft

Thomas L.W. Toft

Har i mange år forsket i ansigt til ansigt-adfærd i organisationer – med fokus på møder, videndeling, samarbejde og socialt samvær – samt forfattet bøger og artikler inden for emnet. Thomas har professionel erfaring med at tilrettelægge virtuelle aktiviteter og processer såsom seminarer, workshops og møder.

Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen er Ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet og cand.mag. i dansk og historie. Ann Merrit Nielsen har arbejdet med strategianalyse og rådgivning på bl.a. NEXTWORK A/S og underviser desuden i strategisk kommunikation og diskursanalyse på Københavns Universitet.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt