Skip to main content
Kommunikationsplanlægning

Kommunikationsplanlægning

Du lærer at lægge en kommunikationsplan og får styr på mål, målgrupper, kernebudskaber og kanaler. Efter kurset har du kompetencerne til at planlægge en succesfuld kommunikationsindsats til fx en forandringsproces eller en kampagne.

Fra mål til resultat med effektiv kommunikation

Fyringsrunder, digitalisering, grøn omstilling, kampagner og ny forretningsstrategi.

Vigtige forandringer og indsatser i organisationer skal kommunikeres. Og planlægning af kommunikationen kan være altafgørende, hvis processen skal gå godt.

Men hvad skal der til for at lave effektiv kommunikationsplanlægning?

Den slags der får projektet, indsatsen eller strategien helt i mål – uanset om målgruppen er intern eller ekstern?

Det er lige præcis det, du lærer på dette kursus, hvor du får alle redskaberne til at lægge en solid plan, du kan stå på mål for både skriftligt og mundtligt.

Hvorfor skal du vælge et kursus i kommunikationsplanlægning fra DMJX?

Fordi vi har forstand på læring (kort sagt).

Vi ved, at du lærer allerbedst gennem et varieret mix af underviseroplæg, hands-on-øvelser, refleksion og diskussion.

Vi arbejder med en læringsmæssig tretrinsraket, der har til formål at sikre, at det du lærer på kurset rent faktisk bliver til en færdighed, du kan bruge i din hverdag på jobbet. Tretrinsraketten ser sådan ud:

 1. Knowledge
 2. Skill set
 3. Mindset

Det er først, når du har tilegnet dig alle tre trin, at du reelt har fået en ny kompetence, som sidder fast.

Du tager dit arbejde med på kursus

Et diplomkursus har også den fordel for dig, at du tager dit arbejde med kursus. Du løser konkrete opgaver fra din dagligdag, imens du sidder på skolebænken.

I løbet af kurset får du desuden et netværk af ligesindede, der arbejder med det samme som dig – og som i løbet af kursusdagene vil inspirere og udfordre dig til at blive endnu bedre til dit arbejde.

Hvad er en kommunikationsplan? 

Vi har slået fast, at kommunikationsplanlægning er vigtigt. Men hvad er en kommunikationsplan egentlig?

En kommunikationsplan skal fungere som en intern drejebog i din organisation.

Alle, som spiller en aktiv rolle i kommunikationsprojektet, skal engageres i, hvad formålet med kommunikationen er – og hvem der skal gøre hvad hvornår.

For at være en god kommunikationsplanlægger skal du have fingeren på pulsen og kende din organisation. Du skal være nøglepersonen ift. til at få samspillet med ledelsen og de andre aktører i kommunikationen til at fungere.

Det er ikke nok at være en haj på skrift – du skal også kunne transformere din skriftlige plan til et mundtligt oplæg, der overbevisende formidler dit budskab og får dine kollegaer til at tage medejerskab over projektet.

Det lærer du også på kurset.

Det lærer du på kurset i kommunikationsplanlægning

På kurset lærer du at lave den interne drejebog – din skriftlige kommunikationsplan – som er nødvendig, hvis du skal lykkes med at komme fra mål til resultat. 

Du lærer trin for trin at få styr på dine mål, kernebudskaber, målgrupper og kanaler, så du får størst mulig succes med din kommunikationsindsats.

Du lærer at

 • opstille klare kommunikationsmål
 • argumentere for dine kommunikationsfaglige anbefalinger
 • være overbevisende i rollen som kommunikationsrådgiver
 • bruge kommunikationskanaler hensigtsmæssigt og i rette kombination
 • udvikle en konkret kommunikationsplan for et aktuelt projekt.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, case-arbejde, gruppearbejde og individuel feedback.

Vi anbefaler også, at du i løbet af kurset arbejder på at udvikle en kommunikationsplan for et konkret projekt fra dit job – som du så får feedback på fra underviseren.

Kurset løber over 3 seminarer, og indimellem er der hjemmearbejde:

 • Mellem 1. og 2. seminar: læsning samt en gruppeopgave om en generel case.
 • Mellem 2. og 3. seminar: læsning og en individuel opgave fra egen virksomhed eller organisation.

Efter kurset har du en konkret og gennemarbejdet skabelon at gå ud fra, når du skal tilbage på jobbet og planlægge dit næste kommunikationsprojekt.

Gæsteundervisere

I løbet af kurset møder du gæsteundervisere, som vil komme med tips og tricks og dele ud af egne erfaringer.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med ekstern censur.

Kurset er for dig

Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder med kommunikation – i både små og store, offentlige og private virksomheder og organisationer.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Emdrupvej 72, 2400 København NV.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

 • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
 • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Tidligere kursister om kurset

Jeg er blevet skarp på min rådgiverrolle og er rustet til at møde ledelsen med faglige argumenter og anbefalinger

Ninette Zacho Bradsted, Pressekonsulent, Psykiatrien, Region Nordjylland

Jeg kender alt for godt fornemmelsen af at se en nyhed brage igennem i medierne og bagefter tænke: Det gik jo fint – og hvad skal vi så bruge det til?

Peter Aagaard Brixen, Pressechef, Sundhedsstyrelsen

Jeg har arbejdet som journalist i 10 år, men kunne godt tænke mig at arbejde med kommunikation i fremtiden. Kurset gav mange brugbare værktøjer

Susanne Larsen, Journalist, Berlingske Lokale Medier

Undervisere på dette kursus

Helle Petersen

Helle Petersen

Ph.d. og forsker med speciale i intern kommunikation med fokus på forandringsprocesser, ledelse og rollen som rådgiver. Forfatter til adskillige bøger om forandringskommunikation, rådgivning og kommunikationsplanlægning.

Pernille Rohdemeier Hebsgaard

Pernille Rohdemeier Hebsgaard

Retoriker og selvstændig kommunikationskonsulent, tidligere kommunikationschef i Landbrugsstyrelsen.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt