Skip to main content
Kommunikationsplanlægning

Kommunikationsplanlægning

På dette kommunikationskursus lærer du at lægge en  kommunikationsplan; få styr på dine mål, kernebudskaber, målgrupper og kommunikationskanaler, så du får størst mulig succes med din kommunikation.

Lær at lægge en kommunikationsplan

På kurset arbejder du med planlægningens forskellige faser – lige fra analyse af mulighederne til udvikling af en solid og strategisk funderet kommunikationsplan.

En kommunikationsplan fungerer som intern drejebog. Her kan alle, der spiller en aktiv rolle i kommunikationen læse, "hvem der siger hvad til hvem hvornår og med hvilket formål" – altså alle de elementer, du skal forholde dig til, før du kommunikerer.

På kurset lærer du desuden at argumentere for dine kommunikationsfaglige anbefalinger og være overbevisende i rollen som rådgiver.

På dette kursus lærer du, at:  

  • analysere en kommunikationssituation og skridt for skridt planlægge vejen til målet.  
  • bruge den systematik, der skal til for at belyse hver en sten og hvert potentiale på vejen fra målet til kommunikationsaktiviteter.  
  • bruge kommunikationskanaler hensigtsmæssigt og i rette kombination.  
  • blive en bedre rådgiver gennem viden om, hvilke spørgsmål, der skal stilles/afklares, og om det teoretiske fundament for, hvorfor netop de spørgsmål skal afklares.  
  • stå på mål for dine kommunikationsanbefalinger.  
  • analysere kommunikationskulturen på din arbejdsplads.  
  • udvikle en konkret kommunikationsplan for et aktuelt projekt.

Dette kursus er for dig

Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder med kommunikation og presserådgivning - både i små og store offentlige og private virksomheder og organisationer.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, case-arbejde, gruppearbejde og individuel feedback. På kurset får du mulighed for selv at udvikle en konkret kommunikationsplan for et aktuelt projekt, som du får feedback på.

Kurset løber over flere seminarer og ind imellem er der hjemmearbejde:

Mellem 1. og 2. seminar; læsning samt en gruppeopgave om en generel case. Mellem 2. og 3. seminar; læsning og en individuel opgave fra egen virksomhed eller organisation.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Emdrupvej 72 2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav:

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • En relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Tidligere kursister om kurset

Jeg er blevet skarp på min rådgiverrolle og er rustet til at møde ledelsen med faglige argumenter og anbefalinger

Ninette Zacho Bradsted, Pressekonsulent, Psykiatrien, Region Nordjylland

Jeg kender alt for godt fornemmelsen af at se en nyhed brage igennem i medierne og bagefter tænke: Det gik jo fint – og hvad skal vi så bruge det til?

Peter Aagaard Brixen, Pressechef, Sundhedsstyrelsen

Jeg har arbejdet som journalist i 10 år, men kunne godt tænke mig at arbejde med kommunikation i fremtiden. Kurset gav mange brugbare værktøjer

Susanne Larsen, Journalist, Berlingske Lokale Medier

Undervisere på dette kursus

Helle Petersen

Helle Petersen

Ph.d. og forsker med speciale i intern kommunikation med fokus på forandringsprocesser, ledelse og rollen som rådgiver. Forfatter til adskillige bøger om forandringskommunikation, rådgivning og kommunikationsplanlægning.

Pelle Nilsson

Pelle Nilsson

Partner i Resonans Kommunikation og en erfaren rådgiver for ledere og kommunikatører i strategisk ledelses- og organisationskommunikation.

Pernille Rohdemeier Hebsgaard

Pernille Rohdemeier Hebsgaard

Retoriker og selvstændig kommunikationskonsulent, tidligere kommunikationschef i Landbrugsstyrelsen.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt