Skip to main content
Kommunikationsplanlægning

Kommunikationsplanlægning

Du lærer at arbejde strategisk med kommunikationsplanlægning og opstille klare mål for, hvad du vil opnå med din indsats. Dine undervisere Helle Petersen og Dorte Schiøler sørger for, at du efter kurset har en drejebog, der gør din kommunikationsplan til en succes.

Derfor skal du tage kurset

På mange arbejdspladser går man bare i gang med at kommunikere, når der opstår et behov. 

Man vender sig mod de interne og eksterne kanaler, man har – intranettet, afdelingsmøder, sociale medier, nyhedsbreve – og så går man ellers i gang med at formidle.

Selv forretningskritiske kommunikationsopgaver, der handler om organisationsændringer, store kampagner, implementering af nye IT-systemer, kundeprogrammer og borgerrettede servicetiltag bliver igangsat uden en egentlig kommunikationsplan.

Det er ikke hensigtsmæssigt.

Når du kommunikerer uden en plan, risikerer du nemlig at gøre dig selv til en kommunikativ klodsmajor, der får sagt for meget eller for lidt – eller får sagt noget for spontant, der skulle være timet og formuleret anderledes.

Det kan have store konsekvenser for resultatet af din kommunikationsindsats.

Derudover er du i overhængende fare for at gå glip af de gyldne muligheder og positive sideeffekter, en skarpt tilrettelagt kommunikationsproces har – blandt andet kan du højne arbejdsglæden i din organisation, hvis du får medarbejderne til at kommunikere om et projekt, de brænder for.

Det lærer du

Du får overblik over hvilke overvejelser, du skal igennem for at lave en effektiv drejebog for din kommunikantionsindsats med alt hvad det indebærer af målgruppeanalyser og -interviews, tidsplaner, budskabsoversigter m.m.

De 4 vigtigste færdigheder, du lærer på kurset, er: 

  1. at lave en kommunikationsplan, der sikrer, at din indsats har en reel effekt 
  2. at udarbejde en skabelon, der gør, at du kan træffe velovervejede til- og fravalg
  3. at oparbejde det fornødne engagement fra dine relevante interessenter
  4. at kunne forklare og argumentere over for ledelse og medarbejdere, hvorfor din kommunikationsplan ser ud, som den gør.

Kurset er for dig

Kurset er for kommunikationsmedarbejdere eller projektledere, der har kommunikation som en del af deres ansvarsområde. Kort sagt alle der har til opgave at planlægge og udføre en kommunikationsindsats – i både små, store, offentlige og private virksomheder og organisationer.

Sådan foregår undervisningen

Kommunikationsplanen er omdrejningspunktet for hele kurset. Du får lavet kommunikationsarbejde undervejs i løbet af kurset, som du konkret kan bruge i dit arbejde. Derudover er undervisningen en blanding af oplæg, gruppearbejde, egne projekter og eksterne cases.

Gæsteundervisere

Pernille Hebsgaard Rohdemeier er gæsteunderviser på kurset.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med ekstern censur.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Amagerfælledvej 190, 2300 København S.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
- DMJX, København
Undervisere: Helle Petersen - Dorte Schiøler
Kursustype: Diplom
ECTS point: 10
Kursusnummer: 2411236004
Pris: DKK 22.950,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

  • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Helle Petersen

Helle Petersen

Ph.d. og forsker med speciale i intern kommunikation med fokus på forandringsprocesser, ledelse og rollen som rådgiver. Forfatter til adskillige bøger om forandringskommunikation, rådgivning og kommunikationsplanlægning.

Ansat – Dorte Schiøler, Problemløsende kampagner

Dorte Schiøler

Dorte Schiøler er lektor, forfatter og cand.comm. Hun har 20 års praktisk erfaring og 10 års undervisningserfaring med kommunikationsplanlægning. Dorte har i sit praktiske virke arbejdet i Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Københavns Kommune, Videncenter for Arbejdsmiljø og på kommunikationsbureauet Operate – og har både bestilt, planlagt, udviklet og vurderet et hav af kommunikationskampagner. Dorte er lektor på DMJX og underviser på professionsbacheloruddannelsen Kommunikation.

Dorte Schiøler
Pernille Rohdemeier Hebsgaard

Pernille Rohdemeier Hebsgaard

Retoriker og selvstændig kommunikationskonsulent, tidligere kommunikationschef i Landbrugsstyrelsen.

Tidligere kursister om kurset

Jeg har arbejdet som journalist i 10 år, men kunne godt tænke mig at arbejde med kommunikation i fremtiden. Kurset gav mange brugbare værktøjer

Susanne Larsen, Journalist, Berlingske Lokale Medier

Jeg er blevet skarp på min rådgiverrolle og er rustet til at møde ledelsen med faglige argumenter og anbefalinger

Ninette Zacho Bradsted, Pressekonsulent, Psykiatrien, Region Nordjylland

Jeg kender alt for godt fornemmelsen af at se en nyhed brage igennem i medierne og bagefter tænke: Det gik jo fint – og hvad skal vi så bruge det til?

Peter Aagaard Brixen, Pressechef, Sundhedsstyrelsen

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt