Fleksibel Diplomuddannelse

Fleksibel diplomuddannelse

Fleksibel diplomuddannelse

Uddannelsens opbygning

En fleksibel diplomuddannelse består af 60 ECTS point. Uddannelsen skal have et hovedemne – enten journalistik eller kommunikation – som vægter mindst 30 ECTS, og afgangsprojektet til 15 ECTS skal også ligge inden for hovedemnet, mens du frit kan vælge emne for de resterende 15 ECTS.

Hvilke moduler kan jeg vælge mellem?

Du kan vælge mellem alle de diplommoduler, der udbydes på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Se det aktuelle udbud nedenfor

Hanne Andersen

Spørgsmål?

Hanne Bjerg Andersen
21 70 98 39 / ha@dmjx.dk

Valgfrie moduler