Fleksibel Diplomuddannelse

Fleksibel diplomuddannelse

Fleksibel diplomuddannelse

Personlig uddannelsesplan

Hvis du vil tage en fleksibel diplomuddannelse, skal du have lagt en personlig uddannelsesplan, som sikrer at der er sammenhæng i din uddannelse.

Vi vejleder dig om dine muligheder 

Ud fra dine ønsker og din forudgående uddannelse og erhvervserfaring lægger vi i fællesskab din personlige uddannelsesplan.

Du kan få udarbejdet din uddannelsesplan inden du starter på det første kursus eller på et senere tidspunkt.

Mange vælger at vente med at få lavet uddannelsesplanen til umiddelbart inden de påbegynder afgangsprojektet, men det er en god idé at vende valg af kurser med vejlederen undervejs, så man sikrer, at sammensætningen af kurser kan godkendes til en diplomuddannelse.

Prisen er kr. 1000,- for at få udarbejdet en personlig uddannelsesplan på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og den er obligatorisk, hvis du ønsker en fleksibel diplomuddannelse.

Kontakt os for at få udarbejdet en personlig uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen skal indeholde:

  • dit adgangsgrundlag (tidligere uddannelse)
  • din fleksible diplomuddannelses faglige profil, dens hovedemne og kompetenceniveau
  • sammensætning af uddannelseselementer med angivelse af ECTS
  • angivelse af uddannelsesinstitutioner, hvor uddannelsens elementer skal gennemføres eller er gennemført
  • uddannelseselementernes rækkefølge og en tidsplan

Information

Varighed: Flexibel
ECTS point: 60
Studiested: Aarhus eller København