Skip to main content
Kursus – Brug journalistikken konstruktivt

Brug journalistikken konstruktivt

Du lærer at lægge et konstruktivt, inddragende og løsningsorienteret lag på din journalistik.

Væsentlighed, identifikation, sensation, aktualitet og konflikt.

Som journalist kan du de klassiske nyhedskriterier i søvne – og kriterierne er en god motor, når du fx laver nyheds- og graverjournalistik.

Men hvis du tror på, at din journalistik skal skabe sammenhængskraft i samfundet og ultimativt bidrage til en bedre verden, så skal du lægge et ekstra lag på dit arbejde.

På kurset lærer du at bevæge dig væk fra de afsenderorienterede redaktionslokaler og ud i virkeligheden, hvor du skaber din journalistik sammen med fx gymnasielever, sygeplejersker og andre medborgere.

Du arbejder ude i samfundet og bidrager til at løse de problematikker, du afdækker. Eksempelvis ved at undersøge, hvordan de håndterer problemet i nabokommunen. Eller hvad de gør i Sverige og Singapore. Eller hvordan andre brancher tackler lignende udfordringer.

Hvis du vil lykkes med at skabe konstruktiv journalistik ude blandt de mennesker, du skriver om, rækker de traditionelle nyhedskriterier ikke. Du skal i stedet arbejde fællesskabsorienteret, skabe tillid og finde inspiration blandt de mennesker, du inddrager i dit arbejde.

Du lærer at

  • bygge relationer og skabe indhold sammen med dine brugere.
  • facilitere live-events, der fokuserer på problemløsning.
  • lave journalistik, der inspirerer, nuancerer og støtter op om fællesskaber.
  • Arbejde modtagerorienteret og brugerinddragende.

Kurset er for dig

Du er journalist eller redaktør, og du vil gerne skabe konstruktiv, inddragende og modtagerorienteret journalistik.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen vækser mellem oplæg, øvelser og hands-on implementering i dit journalistiske arbejde.

Du bliver fortrolig med begreberne FINT og Løsningernes Rum fra underviser Gerd Marie Mays bog ”Fra tårn til torv – Journalistens rolle i den involverende og konstruktive journalistik”.

Sted

Aarhus Universitet, Bartholins Allé 16, Bygning 1328, 1. sal, 8000 Aarhus C

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen. Du får kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- Aarhus Universitet
- Aarhus Universitet
- Aarhus Universitet
Undervisere: Gerd Maria May Hertz
Kursustype: Kursus
Kursusnummer: 2103142327
Pris: DKK 11.100,- Eks. Moms
Moms

Prisen er ekskl. moms. Vær opmærksom på at formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Undervisere på dette kursus

Undervier, Gerd Maria May, Brug journalistikken konstruktivt

Gerd Maria May

Forfatter og stifter af Room of Solutions, udviklingschef på Fyens Stiftstidende og tidligere fellow på Constructive Institute. Har gennem de sidste ti år arbejdet med at udvikle den konstruktive journalistik med afsæt i borgerne og deres behov. Gerd Maria May har indgående kendskab til medieverdenen og den virkelighed, der møder journalisten i dagligdagen efter kurset.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt