Skip to main content

Mand, kvinde, mand: Sådan er kønsfordelingen blandt topledere i mediebranchen

Blot hver tredje topleder i mediebranchen er en kvinde. Kigger man alene på lokale og regionale, medier, er én ud af fem topledere en kvinde. Det viser ny analyse af kønsbalancen i mediebranchen fra Danske Medier og DMJX.

Sådan er kønsfordelingen blandt topledere i mediebranchen

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Danske Medier offentliggør i dag en undersøgelse af kønsbalance og mangfoldighed i den danske mediebranche. Undersøgelsen følger op på en tilsvarende undersøgelse fra 2021.

83 medievirksomheder med i alt 11.128 fuldtidsansatte medarbejdere, har deltaget i undersøgelsen og redegjort for kønssammensætningen i deres medarbejderstab på tværs af ledelsesniveauer. Undersøgelsen omfatter både private medier og public service-medier.

Undersøgelsen viser blandt andet, at mens der er 46 procent kvinder og 54 procent mænd blandt alle ansatte, er 64 procent af den øverst ledelse mænd, mens 60 procent af alle mellemledere er mænd. Således stiger overvægten af mænd, i takt med at man bevæger sig opad i ledelseshierarkiet. 

Når man sammenligner disse tal med tal fra Danske Mediers og DMJX’ tilsvarende undersøgelse fra 2021, er kønsbalancen uændret.

Som noget nyt har undersøgelsen identificeret forskelle på landets medievirksomheders medarbejdersammensætning fordelt på lokale/regionale medier og landsdækkende medier. Her viser det sig, at landsdækkende generelt har en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i de øverste ledelseslag. Således er 59 procent af topcheferne i landsdækkende medier mænd, mens det gør sig gældende for 82 procent hos regionale og lokale medier.

Ud over kønsbalancen i medarbejderstaben er medievirksomhederne blevet spurgt ind til deres arbejde med at øge mangfoldighed på tværs af køn, etnicitet, alder og funktionsevne. Her viser det sig blandt andet, at 58 procent af medievirksomhederne arbejder for at øge mangfoldigheden ift. køn. Dette er en stigning på 12 procentpoint sammenlignet med 2021.

Adm. direktør i Danske Medier, Mads Brandstrup, udtaler: 
”Jeg rigtig glad for, at vi sammen med vores medlemmer igen kan bidrage med fakta om kønsbalancen i mediebranchen. Der er en stor interesse for at få viden om området blandt vores medlemmer, og derfor er det også positivt, at så mange har lyst til at bidrage.” 

Stine Carsten Kendal, som er adm. direktør for Dagbladet Information og medinitiativtager til Netværk for Ligestilling i Medierne, udtaler:
Det er positivt, at vi kan se, at flere medievirksomheder svarer, at de arbejder med mangfoldighed inden for køn – det bekræfter, at det her er et område, som flere og flere medier har fokus på”.

Analysen er del af et treårigt innovationsprojekt under Nordisk Ministerråd, hvor DMJX skal afdække og rykke ved uligheden mellem kønnene i og på tværs af Nordens mediehuse i både medieorganisationer og i det journalistiske indhold. Målet er gensidig inspiration til større kønsmæssig ligestilling og ligeværd.

Om innovationsprojektet udtaler rektor på Danmarks Medie og Journalisthøjskole, Julie Sommerlund:
”Dette vigtige projekt har vist, at der er stor ubalance i kvinders repræsentation i både spalterne og på mediernes chefgange. Jeg er meget tilfreds med, at projektet har øget mediernes bevidsthed om uligheden og at vi i løbet af de tre år har udviklet nye redskaber og metode til aktivt at skabe forandringer.

Analysen bliver i dag præsenteret ved konferencen 'Det er ikke bare lige ...' i Nordens Hus.

Den samlede analyse kan du læse og downloade her:

På konferencen vil der bliver ligeledes blive præsenteret ny forskning og indsigter fra de fire hovedaktører bag innovationsprojektet.

Journalisterne Gitte Rabøl og Marion Hannerup deler de bedste råd fra Norden til, hvordan man skaber bedre kønsbalance i både organisation og indhold

Forskerne Anna Karina Kjeldsen og Line Schmeltz præsenterer metode til kortlægning af repræsentation og præsentation af kilder