Skip to main content

Ny analyse afdækker kønsbalancen i mediebranchen

08.03.2022

Overvægten af mænd stiger i takt med, at man bevæger sig opad i ledelseshierarkiet. Det er en af konklusionerne i en undersøgelse af kønsbalance og mangfoldighed i den danske mediebranche. Undersøgelsen er den første af sin slags i Danmark.

Ny analyse afdækker kønsbalancen i mediebranchen

Som led i et projekt for Nordisk Råd har DMJX og Danske Medier foretaget en omfattende undersøgelse af kønsbalancen i den danske mediebranche. Ved at indsamle, udvikle og dele best-practice på tværs af Norden, skal projektet bidrage til en bedre kønsbalance i den nordiske medieindustri.

100 medievirksomheder, der dækker over koncerner, redaktionelle-, trykkeri- og distributionsvirksomheder med i alt 11.360 fuldtidsansatte, har deltaget i undersøgelsen og redegjort for kønssammensætningen i deres medarbejderstab. Undersøgelsen omfatter både private medier og public service-medier.

Undersøgelsen viser blandt andet, at mens der er 46 procent kvinder og 54 procent mænd blandt alle ansatte, er 65 procent af den øverst ledelse mænd, mens 60 procent af alle mellemledere er mænd. Således stiger overvægten af mænd, i takt med at man bevæger sig opad i ledelseshierarkiet.

Ud over kønsbalancen i medarbejderstaben er medievirksomhederne blevet spurgt ind til deres arbejde med mangfoldighed på tværs af køn, etnicitet, alder og funktionsevne. Her viser det sig blandt andet, at tre ud af fire medievirksomheder er tilfredse med den kulturelle mangfoldighed i virksomheden.

Adm. direktør i Danske Medier, Mads Brandstrup, udtaler:

”Vi er rigtig glade for, at vi sammen med vores medlemmer har kunnet bidrage til, at de første reelle danske tal for kønsbalancen i mediebranchen i dag ser dagens lys. Det er afgørende, at vi nu har et faktuelt grundlag, og undersøgelsen kan forhåbentligt fungere som vigtig nulpunktsmåling, der gør det muligt at følge udviklingen i de danske medievirksomheder.”

Helle Kryger Aggerholm, forsknings- og udviklingschef på DMJX, udtaler:

”På trods af, at ligestilling de seneste år for alvor er kommet på dagsorden, har der været udpræget mangel på faktuel viden om, hvordan kønsbalancen egentlig ser ud på tværs af mediebranchen i Danmark. Rapporten er en del af et treårigt projekt, hvor vores mål er at indsamle, udvikle og dele erfaringer og viden på tværs af Norden. Vi håber, at vi med den faktuelle tilgang kan kvalificere branchens ambitioner og fokus på området.”

Rapporten er del af et treårigt innovationsprojekt under Nordisk Råd, hvor DMJX skal afdække og rykke ved uligheden mellem kønnene i og på tværs af Nordens mediehuse. Målet er gensidig inspiration til større kønsmæssig ligestilling og ligeværd.

Analysen er inspireret af den tilsvarende norske analyse ”MBL’s mangfoldsundersøkelse”, gennemført af Mediebedriftenes Landsorganisation.

Rapporten, som kan læses og downloades nedenfor, er i dag blevet præsenteret ved et arrangement i JP/Politikens Hus i regi af 'Netværk for ligestilling i medierne'.