BA Uddannelser - Kandidat og merit

Kandidat- og merituddannelser

Supplér din uddannelse med forløb fra DMJX

Bachelorstuderende kan på 2 semestre få journalistiske værktøjer til at formidle fagligt stof præcist, klart og modtagerorienteret.

Hvad lærer jeg på bachelortilvalg i journalistisk formidling?

På journalistisk formidling lærer du at formidle din akademiske viden på en letforståelig måde til en bred målgruppe.

Du bliver blandt andet i stand til at:

  • formidle vanskeligt eller indforstået fagstof
  • omsætte din akademiske viden til konkrete journalistiske produkter
  • vælge de rigtige kommunikationsformer og medietyper til forskellige målgrupper
  • ideudvikle, coache dig selv og andre i en skriveproces
  • arbejde med korte deadlines
  • analysere mediebrug og mediekommunikation i organisatoriske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge.

Mere om bachelortilvalg i journalistisk formidling

Bachelortilvalget i journalistisk formidling udbydes af Center for Journalistiske Universitetsuddannelser, som er et samarbejde mellem Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Aarhus Universitet.

Læs mere om bachelortilvalg i journalistik formidling på Aarhus Universitets hjemmeside (eksternt link)

Ansøgning til bachelortilvalg i journalistisk formidling

Ansøgning til bachelortilvalg i journalistisk formidling sker via Aarhus Universitets tilvalgsguide. (eksternt link)

Yderligere information

Har du spørgsmål til uddannelsen, ansøgningsproceduren eller optagelse er du velkommen til at kontakte studievejledningen på Institut for Informations- og Medievidenskab. (eksternt link)

Information

Varighed: 2 semestre
Studiested: Aarhus
Adgangskrav: 1 års beståede studier på en bacheloruddannelse
Ansøgningsfrist: 15. april (svar om optagelse kommer medio august)
Studiestart: Ultimo august

For spørgsmål om optagelse og ansøgning, kontakt Studiecenter ARTS på Aarhus Universitet

Studiecenter ARTS