Skip to main content
Kursus – Virtuel facilitering af møder og samarbejde

Virtuel facilitering af møder og samarbejde

Du lærer at lede aktiviteter og teamprocesser på digitale platforme som fx Zoom, Microsoft Teams, Padlet og Mural.

På kurset får du praktisk viden og konkrete redskaber til at bruge onlineplatformene, så du udnytter deres muligheder optimalt.

Du kan bruge din nye viden i fx udviklingsmøder med kolleger og ansatte, til kundemøder eller i undervisningssammenhænge med studerende.

Derfor skal du tage kurset

Virtuelle møder og onlinesamarbejde i teams bliver en stadig større del af hverdagen i virksomheder, organisationer og institutioner. Ledere, medarbejdere, rådgivere, konsulenter og undervisere kommunikerer og samarbejder mere end nogensinde via digitale platforme.

Transformationen fra fysiske til virtuelle set-ups kan skabe udfordringer for dem, der har til opgave at arrangere, planlægge og gennemføre aktiviteterne i det virtuelle rum.

For hvad indebærer det at forberede aktiviteter og processer, som typisk finder sted fysisk? Hvordan aktiverer du deltagerne, skaber engagement og sætter gang i beslutningsprocesser? Hvordan agerer du professionelt som virtuel facilitator? Hvilke digitale platforme, skal du bruge? Hvordan skaber du energi og engagement om og i digitale møder?

Det får du besvaret på dette kursus.

Du lærer at

 • omstille et fysiske format til et virtuelt set-up.
 • udvælge, kombinere og håndtere digitale platforme efter formål og ønsket output.
 • identificere typiske faldgruber, udfordringer og muligheder i skiftet fra fysisk til remote.
 • rådgive og undervise andre i professionel facilitering af virtuelle processer.
 • omsætte moderne teori om facilitering af samarbejdsforløb til praktisk ekspertise.

Ikke kun under Corona

Udviklingen inden for digital afvikling af møder, samarbejde og undervisning har taget et syvmileskridt ind i den digitale fremtid under Coronaforløbet i 2020. Men udviklingen var allerede i fuld gang inden.

Mange virksomheder og organisationer skruer ned for rejser og fysiske møder af hensyn til klimaet, lavere transportomkostninger og sparede kontorarealer.

Onlinesamarbejde er ikke en sjælden plan B – det er en ny virkelighed, der i stigende grad bliver integreret i vores professionelle arbejde.

Kurset er for dig

Du arbejder som projektleder, konsulent, redaktør, kommunikationsmedarbejder, underviser eller lignende og har brug for at dygtiggøre dig i forhold til at facilitere fx møder, kreative processer eller læringsforløb. Du vil gerne blive superskarp til at bruge de digitale plaforme som en fordel i dit arbejde.

Sådan foregår undervisningen

Du prøver kræfter med at forberede og facilitere forskellige mødetyper, workshops og arrangementer – alt sammen virtuelt.

Du arbejder med emner som gruppedynamik, innovation, vidensdeling, beslutningsprocesser og undervisning med fokus på, hvordan disse gør sig gældende i et digitalt set-up.

De praktiske øvelser bliver suppleret med oplæg fra underviserne, holdøvelser og aktiviteter i mindre grupper. Du giver og får løbende feedback fra dine medstuderende.

Temaer på dagene (justeringer kan forekomme)

 • Dag 1: Introduktion og procesledelse (afvikles fysisk, hvis muligt)
 • Dag 2: Gruppedynamik og facilitering (afvikles virtuelt)
 • Dag 3: Samarbejde og virtuelle møder (afvikles virtuelt)
 • Dag 4: Innovation, ideudvikling, virtuelle workshops og undervisning (afvikles virtuelt)

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag på kursusdage med fremmøde.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- Online
- Online
Eksamen:
- online aflevering
Undervisere: Mie Femø Nielsen, Katrine Thielke
Kursustype: Diplom
ECTS point: 5
Kursusnummer: 2303236124
Pris: DKK 14.550,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

 • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
 • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Mie Femø Nielsen

Mie Femø Nielsen

Ph.d. og cand.mag. Professor og centerleder på Københavns Universitet. Har publiceret en række bøger og artikler om strategisk kommunikation, mødeledelse, virtuelt samarbejde og facilitering af organisatoriske processer, og har lang og bred erfaring med at tilrettelægge fysiske og virtuelle aktiviteter og processer såsom seminarer, workshops, møder og undervisning.

Katrine Emme Thielke

Katrine Emme Thielke

Uddannet på Informationsvidenskab. Ekstern lektor på Københavns Universitet i Strategisk Kommunikation og underviser på DMJX (diplom). Katrine rådgiver desuden om kommunikation og markedsføring i den digitale verden og er en populær foredragsholder. Hun er forfatter til bøgerne ”Når tasterne taler” og “Kan trold tæmmes?” 

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt