Skip to main content
Kursus Sociale medier i strategi og kommunikation

Sociale medier i strategi og kommunikation

Opgradér din viden om digital kommunikation, og lær at udvikle sociale mediestrategier.

På kurset bliver du fortrolig med de forskellige sociale platformes formater og grundlæggende algoritmer, og du får redskaber til at arbejde strategisk og praktisk med sociale medier. 

Derfor skal du tage kurset

Kommunikation bliver stadig mere digital og udviklingen går stærkt, så du skal følge godt med på området, når du arbejder med sociale medier.

På kurset lærer du at sætte sociale medier ind i en strategisk kontekst og udvikle en social mediestrategi samt lave del-strategier for en bestemt kanal eller målgruppe.

Du får viden om, hvordan du fører udbytterige samtaler med målgruppen igennem dialogorienteret indhold og i kommentarfelterne og ikke mindst, hvordan du skriftligt afværger en eventuel shitstorm.

Kurset giver dig konkrete redskaber, du kan bruge til at arbejde med sociale medier.

På dette kursus lærer du at

  • udvikle en SoMe-strategi for din egen arbejdsplads, eller for en virksomhed eller organisation, som du er rådgiver for
  • forstå teorierne om det sociale internet, og hvordan det påvirker både offentlige og private organisationer
  • bruge forskellige redskaber og modeller til at arbejde med sociale medier både strategisk og praktisk
  • forstå de mest brugte platformes formater, forretningsmodeller og grundlæggende algoritmer
  • forstå brugerbehov på sociale medier

  • forstå de nyeste sociale medie-trends – både på platformsniveau og på indholdsniveau
  • forstå mere om sociale medie-strategier gennem indblik i cases fra både den offentlige og private sektor.

Katrine Thielke underviser på sociale medier i strategi og kommunikation, og fortæller her om kurset, samt nogle af de punkter vi skal igennem sammen.

 

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
Undervisere: Katrine Thielke Jannik Roos Jacobsen
Kursustype: Diplom
ECTS point: 10
Kursusnummer: 2411236106
Pris: DKK 22.950,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Kurset er for dig

Kurset er særligt udviklet til dig, der til daglig kommunikerer med borgere, brugere og kunder.

Du arbejder for eksempel som journalist, designer, på en redaktion, i en kommunikationsafdeling eller i egen virksomhed.

Det er en fordel, at du har et grundlæggende kendskab til strategisk kommunikation for at få maksimalt udbytte af kurset.

Du behøver ingen erfaring med professionel brug af sociale medier, men det forventes, at du bruger internettet jævnligt og selv har minimum én profil på et socialt medie.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg og øvelser, cases fra gæsteundervisere, debat i plenum og individuel sparring.

Undervisning er med udgangspunkt i pensum, der skal læses på forhånd.

Pensum består af tre grundbøger, du selv skal købe, et digitalt kompendie og ekstramateriale afhængig af interesser. Du får også adgang til ekstra rapporter, artikler og guides til alle de mest brugte platforme.

Medbring helst computer/iPad og smartphone.

Gæsteundervisere

I løbet af kurset kommer forskellige gæsteundervisere, som vil præsentere en case eller dele deres ekspertviden om sociale medier.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Amagerfælledvej 190, 2300 København S.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

  • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Katrine Emme Thielke

Katrine Emme Thielke

Uddannet på Informationsvidenskab. Ekstern lektor på Københavns Universitet i Strategisk Kommunikation og underviser på DMJX. Katrine rådgiver desuden om kommunikation og markedsføring i den digitale verden. Hun er også en populær foredragsholder og forfatter til bøgerne ”Når tasterne taler” og “Kan trold tæmmes?”

DMJX Gæsteunderviser - Jannik Ross Jacobsen

Jannik Ross Jacobsen

Uddannet i journalistik på Roskilde Universitet. Social media manager i fagforeningen Finansforbundet. Jannik har over 10 års hands-on erfaring med at arbejde med sociale medier på strategisk, taktisk og operationelt niveau i en række forskellige organisationer. Det gælder især krisekommunikation, interessevaretagelse, marketing og medlemskommunikation.

Tidligere kursister om kurset

Jeg går på kurset for at få et mere strategisk afsæt til at arbejde med sociale medier. Jeg vil gerne blive skarpere på, hvad det er for nogle knapper, jeg skal trykke på og hvornår

Kirsten Rosenberg, Kommunikationskonsulent, Region Sjælland

Vi skal ramme mange målgrupper, og det kræver forståelse for de forskellige sociale medier at kunne nå bl.a. beslutningstagere, journalister og unge mennesker

Mikkel Dalum, International kommunikationsmedarbejder, Sex & Samfund

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt