Skip to main content
Kursus – Skab viden om målgrupper med hjælp fra AI og ChatGPT

Skab viden om målgrupper - hjælp fra AI og ChatGPT

Du får indsigt i 5 konkrete metoder til at skabe målgruppeviden, og du lærer at integrere kunstig intelligens i undersøgelsesprocessen. Efter kurset har du den nødvendige viden til selv at gå i gang med at lave undersøgelser af din målgruppe.

Derfor skal du tage kurset

Det kan være svært at komme i gang.

Men når du først får taget hul på at arbejde professionelt med at lære din målgruppe at kende, vil du opleve det som en stor lettelse.

Det kan ligefrem være en åbenbaring at få nedbrudt barrieren mellem din organisation og jeres brugere med en fokusgruppe, en workshop eller et spørgeskema.

Den viden og indsigt, du kan opnå med et par simple brugerinterviews, er kolossal. Og det er en viden, du aldrig vil kunne snakke dig frem til på interne møder.

Det lærer du på det her kursus: at komme i gang med skabe viden om din målgruppe. 

Der er flere veje, du kan gå, når du skal lære dine brugere bedre at kende. I løbet af kurset bliver du præsenteret for 5 metoder – og du kommer til at arbejde intensivt med den af metoderne, der passer bedst til din egen arbejdsvirkelighed.

Du lærer også at bruge de allestedsnærværende maskinlæringsplatforme som fx ChatGPT til din fordel i målgruppearbejdet. AI har gjort det lettere at løfte arbejdsbyrden og har gjort det muligt for dig som enkeltperson at komme rigtig langt på egen hånd og med få midler.

Det lærer du

Du får viden, sparring og ressourcer til at komme godt i gang med at lave målgruppeundersøgelser, så du (meget) bedre fx kan udstikke en kurs for jeres kommunikationsindsats eller træffe sikre til- og fravalg i opbygningen af jeres website. Helt konkret lærer du at:

  • skaffe målgruppeviden med 5 effektive metoder
  • vælge den bedste metode til dit eget målgruppearbejde
  • indarbejde AI i processen for at spare tid og øge kvaliteten
  • opleve undersøgelsesprocessen fra et deltagerperspektiv
  • designe og udføre din første målgruppeundersøgelse.

Kurset er for dig

Du er sikkert kommunikationskonsulent, kommunikationsmedarbejder, digital redaktør, digitaliseringskonsulent eller projektleder, og arbejder nok i en mindre virksomhed eller i en lille enhed i en større virksomhed. 

Udover dine kommunikations- eller projektlederopgaver har du måske fået til opgave at løse UX-, CX- eller EX-opgaver. Eller måske har du bare brug for at lære dine brugere bedre at kende, så dit arbejde og alle de mange valg, der skal træffes, bliver lidt lettere.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen foregår som en blanding af oplæg, øvelser, diskussioner, hjemmearbejde, sparring og feedback.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Amagerfælledvej 190, 2300 København S.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Kursustype: Kursus
Kursusnummer: 2411242428
Pris: DKK 13.400,- Eks. Moms
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Undervisere på dette kursus

DMJX Gæsteunderviser - Charlotte Albrechtsen

Charlotte Albrechtsen

Charlotte Albrechtsen, ph.d. og cand.mag., arbejder med brugerindsigt som selvstændig konsulent og er forfatter til en række bøger om metoder til at skabe viden om og med mennesker. Hun har i en årrække undervist i undersøgelsesdesign og metode samt markedsanalyse ved Syddansk Universitet.

DMJX Gæsteunderviser - Ida C. R. Jakobsen

Ida C. R. Jakobsen

Sociolog og cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser. Som selvstændig konsulent hjælper Ida sine kunder med at skabe viden om deres målgruppe. Sammen med Charlotte Albrechtsen har hun skrevet bogen "Spørgeskemaer der virker. Sæt modtageren i centrum”.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt