Skab kvalitet i den interne kommunikation

Vil du skabe kvalitet i virksomhedens interne kanaler og bidrage til at udvikle en effektiv og motiverende kommunikationskultur? På kurset får du forskningsbaseret viden og praksisnære værktøjer til at forbedre og udvikle jeres interne kommunikation.

Derfor skal du tage kurset
Kvaliteten af den interne kommunikation er afgørende for virksomhedens effektivitet, arbejdsmiljøet og evnen til at omsætte strategi til handling. Jo mere velinformerede medarbejderne er, jo større grad af ”employee advocacy”.

Høj medarbejdertrivsel og et troværdigt omdømme starter indefra med velfungerende kommunikationskanaler.

Bruger I de interne kanaler effektivt, eller er der svage led og blinde pletter i den kommunikationsmæssige infrastruktur? 

På kurset får du en forskningsbaseret og praksisnær indføring i, hvordan intern kommunikation kan udvikles, praktiseres og evalueres, og med afsæt i de nyeste teorier og best practise lærer du at analysere og påvirke de strategiske rammer for den.

Du lærer at:

 • analysere den interne kommunikations udfordringer i forhold til organisationens strategi, mål og behov.
   
 • lave en strategisk funderet plan for udvikling af de interne kommunikationskanaler.
   
 • rådgive ledere og kolleger om den mest hensigtsmæssige interne kommunikation.
   
 • vurdere og diskutere udfordringer og muligheder i den interne kommunikation i din virksomhed.
   
 • prioritere de nødvendige kommunikationstiltag.
   
 • udforme strategier for udvikling og evaluering af den interne kommunikation.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder som:

 • Kommunikationsmedarbejder og søger forskningsbaseret og praksisnær inspiration til udvikling af den interne kommunikation.
   
 • HR-konsulent og ønsker indblik i de kommunikative perspektiver i et godt arbejdsmiljø og ledelsesudvikling.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem oplæg fra undervisere, aktuelle best practise-cases og øvelser, hvor du sætter din egen virksomheds interne kommunikation i spil.

Som forberedelse vil der være læsning af en række tekster og arbejde med en selvvalgt case fra egen arbejdsplads.

Eksamen består af en skriftlig opgave.

 

På kurset møder du

Helle Petersen

Ph.d. og forsker med speciale i intern kommunikation med særligt fokus på forandringsprocesser, ledelse og rollen som rådgiver. Forfatter til adskillige bøger om forandringskommunikation, rådgivning og kommunikationsplanlægning.
Profil

Niveau
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en relevant kort videregående uddannelse
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for afmelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram