Skip to main content
Skab kvalitet i den interne kommunikation

Skab kvalitet i den interne kommunikation

Du lærer at arbejde professionelt med intern kommunikation i din organisation. Din underviser Helle Petersen sørger for, at du efter kurset kan argumentere for vigtigheden af bevidst og strategisk internt kommunikationsarbejde over for din ledelse – og har værktøjerne til at føre dine anbefalinger ud i praksis.

Derfor skal du tage kurset

Pressehåndtering, brandingkampagner og SoMe-strategier.

Det er (vigtige) eksterne kommunikationsdiscipliner, der overskygger den interne kommunikation i alt for mange organisationer.

Intern kommunikation er ofte underprioriteret. Det er det kommunikationsområde, der får tildelt færrest midler og mandskab.

Det er en fejl.

Den interne kommunikation skal foregå bevidst og strategisk, for så kan den understøtte virksomhedens strategi, forandringsprocesser og en stærk kommunikationskultur, der kommer både medarbejdere og kunder/borgere til gode.

Der er både omdømme og økonomi i intern kommunikation, og det skal din ledelse på alle niveauer forstå. Når den interne kommunikation ikke bliver taget alvorligt, kan det skabe alvorlige problemer for virksomheden.

På kurset arbejder du både med den daglige kommunikation i organisationen, og de særlige udfordringer der opstår under kriser og forandringsprocesser.

Medarbejderengagement og -trivsel er altafgørende for, at din organisation er i stand til at nå i mål med de (både interne og eksterne) strategier og processer, den har gang i.

Det hele starter med medarbejderne – fælles fodslag og intern opbakning er hjørnestenen i enhver vellykket kampagne.

Derfor er det vigtigt, at du har strategi, infrastruktur og kanaler på plads, så den interne kommunikation understøtter virksomhedens visioner og målsætninger.

Det får du på det her kursus.

Du får rygsækken fyldt med de rigtige værktøjer – og du får viden om, hvordan du sætter dig selv i spil og får følgeskab og opbakning til de anbefalinger, du kommer med.

På kurset lærer du at

  • lave en strategi for den interne kommunikation
  • argumentere for den interne kommunikations strategiske betydning
  • kvalitetssikre den kommunikative infrastruktur
  • sætte din faglighed i spil, så du er med til at løfte kommunikationskvaliteten ude blandt lederne i din organisation.

Kurset er for dig

Du har intern kommunikation som en del af dit arbejdsområde. Måske har du en journalistisk eller kommunikationsfaglig baggrund, der overvejende har været rettet mod eksterne målgrupper – og nu vil du gerne favne flere typer kommunikationsopgaver og sætte den interne kommunikation på dagsordenen i din organisation.

Sådan foregår undervisningen

Kurset varer 4 dage i alt. Det er tilrettelagt som 2 x 2 sammenhængende undervisningsdage med en pause imellem, hvor du har hjemmearbejde og skal læse relevant litteratur.

Undervisningen veksler mellem oplæg fra kommunikationsforsker og -rådgiver Helle Petersen og dygtige gæsteundervisere fra branchen, aktuelle eksempler på vellykkede kommunikationstiltag og opgaver, hvor du sætter din egen virksomheds interne kommunikation i spil.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Amagerfælledvej 190, 2300 København S.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

  • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Helle Petersen

Helle Petersen

Ph.d. og forsker med speciale i intern kommunikation med særligt fokus på forandringsprocesser, ledelse og rollen som rådgiver. Forfatter til adskillige bøger om forandringskommunikation, rådgivning og kommunikationsplanlægning.

Kontakt os

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt