Skip to main content
Skab kvalitet i den interne kommunikation

Skab kvalitet i den interne kommunikation

Vil du skabe kvalitet i virksomhedens interne kanaler og bidrage til at udvikle en effektiv og motiverende kommunikationskultur?

På kurset får du forskningsbaseret viden og praksisnære værktøjer til at forbedre og udvikle jeres interne kommunikation.

Derfor skal du tage kurset

Kvaliteten af den interne kommunikation er afgørende for virksomhedens effektivitet, arbejdsmiljøet og evnen til at omsætte strategi til handling. Jo mere velinformerede medarbejderne er, jo større grad af ”employee advocacy”.

Høj medarbejdertrivsel og et troværdigt omdømme starter indefra med velfungerende kommunikationskanaler.

Bruger I de interne kanaler effektivt, eller er der svage led og blinde pletter i den kommunikationsmæssige infrastruktur? 

På kurset får du en forskningsbaseret og praksisnær indføring i, hvordan intern kommunikation kan udvikles, praktiseres og evalueres, og med afsæt i de nyeste teorier og best practise lærer du at analysere og påvirke de strategiske rammer for den.

Du lærer at

  • analysere den interne kommunikations udfordringer i forhold til organisationens strategi, mål og behov.
  • lave en strategisk funderet plan for udvikling af de interne kommunikationskanaler.
  • rådgive ledere og kolleger om den mest hensigtsmæssige interne kommunikation.
  • vurdere og diskutere udfordringer og muligheder i den interne kommunikation i din virksomhed.
  • prioritere de nødvendige kommunikationstiltag.
  • udforme strategier for udvikling og evaluering af den interne kommunikation.

Kurset er for dig

Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder som:

  • Kommunikationsmedarbejder og søger forskningsbaseret og praksisnær inspiration til udvikling af den interne kommunikation.
  • HR-konsulent og ønsker indblik i de kommunikative perspektiver i et godt arbejdsmiljø og ledelsesudvikling.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg fra undervisere, aktuelle best practise-cases og øvelser, hvor du sætter din egen virksomheds interne kommunikation i spil.

Som forberedelse vil der være læsning af en række tekster og arbejde med en selvvalgt case fra egen arbejdsplads.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Emdrupvej 72, 2400 København NV.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
- online aflevering
Undervisere: Helle Petersen
Kursustype: Diplom
ECTS point: 5
Kursusnummer: 2304236119
Pris: DKK 14.550,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

  • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Helle Petersen

Helle Petersen

Ph.d. og forsker med speciale i intern kommunikation med særligt fokus på forandringsprocesser, ledelse og rollen som rådgiver. Forfatter til adskillige bøger om forandringskommunikation, rådgivning og kommunikationsplanlægning.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt