Skip to main content
Kursus – medarbejderne som strategiske kommunikatører

Medarbejderne som strategiske kommunikatører

Arbejd professionelt med medarbejdernes kommunikationsroller. På kurset lærer du at se og forstå, hvordan du bedst muligt gør dine medarbejdere til værdifulde strategiske ambassadører for din organisation. 

Derfor skal du tage kurset

Du har sikkert lagt mærke til, at dine medarbejdere i stigende grad er synlige og aktivt deltagende i kommunikationen omkring din organisation.

De deler jobopslag på LinkedIn og Facebook. De deler arbejdsmæssige succeshistorier og veloverståede projekter (og kage og fredagsøl). 

De blander sig i debatter og forsvarer deres arbejdsplads, hvis den kommer i modvind.

Dine medarbejdere mærker sikkert også en tiltagende forventning ovenfra til, at de bruger deres personlige netværk på fx sociale medier til fordel for organisationen. 

Og de mærker en generel forventning til, at de bidrager til at skabe og opretholde et positivt image af arbejdspladsen som et ansvarsbevidst og inspirerende sted at være.

Så hvordan sørger du for, at dine medarbejdere bedst muligt kommunikerer på en måde, der er meningsfuld og skaber værdi for din organisation? Og omvendt også sikrer loyalitet og øget arbejdsglæde blandt medarbejderne?

Det lærer du på det her kursus, hvor du får en grundig indføring i, hvordan du konkret arbejder med dine medarbejdere som ambassadører og kommunikatører på en måde, der gavner begge veje – og er etisk forsvarlig. 

Det lærer du

På kurset arbejder vi med emner som organisatorisk identifikation, employee advocacy og dine medarbejderes kommunikationsansvar. 

Du får en indføring i otte kommunikationsroller, som du kan forvente, at dine medarbejdere kan og vil udfylde. 

I løbet af kurset arbejder du med rollerne i forhold til din egen organisation, så du fra dag ét på kurset bliver mere bevidst om, hvordan du konkret gør dine medarbejdere til strategiske kommunikatører. 

På kurset får du

  • forståelse for dine medarbejderes forhold til din organisation, og hvad der skal til for, at de vil optræde som strategiske kommunikatører
  • indblik i hvilke kommunikationsroller der er interessante og relevante at arbejde med i din egen organisation
  • konkrete ideer til, hvordan du kan arbejde med dine medarbejdere som strategiske kommunikatører
  • indsigt i praktiske og etiske overvejelser.

Kurset er for dig

Du er kommunikationsansvarlig, kommunikationschef, mellemleder eller leder og vil gerne arbejde professionelt med strategisk medarbejderkommunikation.

Sådan foregår undervisningen

Kurset er en blanding af oplæg, øvelser og diskussioner samt besøg fra organisationer, der arbejder med medarbejderne som strategiske kommunikatører. 

Undervisningen er tilrettelagt med 4 undervisningsdage delt op i 2 moduler. Mellem de to moduler arbejder du med medarbejderne i din egen organisation i forhold til de otte kommunikationsroller.

Sted 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Emdrupvej 72, 2400 København NV

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav:

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • En relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Vibeke This Madsen

Vibeke Thøis Madsen

Vibeke forsker og underviser i strategisk kommunikation med fokus på interne sociale mediers betydning for ledelse og medarbejderroller. Hun har arbejdet som freelancejournalist, kommunikationsrådgiver og seniorkonsulent hos bl.a. IntraTeam og eVisions Group.

Vibeke Thøis Madsen
Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt