Skip to main content
Medarbejderne som strategiske kommunikatører

Medarbejdere som strategiske kommunikatører

På kurset får du indsigt i og forståelse for medarbejderskab, og hvad medarbejderne betyder for organisationen i hverdagen, og når det brænder på. Medarbejdere kan være med til at løfte, forsvare og forandre organisationen, og du kan som kommunikatør, HR-medarbejder eller leder aktivt arbejde med medarbejderskab.

Derfor skal du tage kurset

Medarbejderne er organisationens vigtigste med- og modspillere. De deler jobopslag på LinkedIn og Facebook. De fortæller om organisationens succeshistorier og veloverståede projekter. De blander sig i debatter og forsvarer deres arbejdsplads, hvis den kommer i modvind. Men de kan også modarbejde nye initiativer, hvis de ikke giver mening, eller forlade organisationen, hvis de ikke kan stå inde for et nyt CSR-initiativ, kulturen eller måden, man presser medarbejderne på.

På kurset får du en indføring i og forståelse for, hvad medarbejderskab er, og hvordan det er en forudsætning for en robust organisation. Du får indblik i klassiske teorier og den nyeste forskning på området, og hvordan du i praksis kan arbejde med medarbejderskab i samspil med medarbejderne på en etisk forsvarlig måde.

På kurset lærer du at

 • forstå medarbejderne og deres relation til organisationen
 • identificere og arbejde med medarbejdernes otte kommunikationsroller
 • kommunikere internt og lytte til medarbejderne
 • involvere og aktivere medarbejderne i krise- og forandringssituationer
 • arbejde med medarbejderskab på en etisk forsvarlig måde.

Kurset er forskningsbaseret og praksisnært. Vi kombinerer de klassiske teorier og de nyeste tendenser, og vi sætter det i relation til hverdagen i forskellige typer af organisationer.

Kurset er for dig

Du er leder eller mellemleder, kommunikationsansvarlig, kommunikationschef, HR-konsulent, HR-chef eller tilsvarende og vil gerne arbejde professionelt med strategisk medarbejderkommunikation.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg fra undervisere, aktuelle cases, øvelser og diskussioner, hvor du kan bringe erfaringer fra din egen organisation i spil.

Undervisningen er tilrettelagt med 4 undervisningsdage delt op i 2 moduler. Mellem de to moduler arbejder du med en selvvalgt case fra din egen organisation.

Dag 1 og dag 2

 • Medarbejdere som strategiske kommunikatører i og ud af organisationen
 • Medarbejderskab og intern kommunikation – et nyt blik på organisationen
 • Medarbejderne som stakeholdere – organisatorisk identifikation og kommunikationsansvar
 • Voice, silence og kommunikation på interne sociale medier
 • Medarbejderne som kommunikatører og deres otte kommunikationsroller
 • Employee advocacy – en god ide eller en risikabel affære?
 • Etiske dilemmaer i arbejdet med medarbejdere som strategiske kommunikatører

Dag 3 og 4

 • Medarbejdere som kommunikatører i krise- og forandringssituationer
 • Medarbejdere som forandringsagenter – manipulation eller omsorgsfuld involvering?
 • Medarbejdere som medkommunikatører i krisesituationer
 • Organisatorisk lytning som kriseforebyggelse
 • Organisatorisk loyalitet under pres i krise- og forandringssituationer

Du skal læse en række relevante tekster som forberedelse.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Sted 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Emdrupvej 72, 2400 København NV.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

 • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
 • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Vibeke This Madsen

Vibeke Thøis Madsen

Vibeke forsker og underviser i strategisk kommunikation med fokus på interne sociale mediers betydning for ledelse og medarbejderroller. Hun har arbejdet som freelancejournalist, kommunikationsrådgiver og seniorkonsulent hos bl.a. IntraTeam og eVisions Group.

Vibeke Thøis Madsen
Gæsteunderviser – Winni Johansen

Winni Johansen

Winni Johansen er professor ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Hun underviser og forsker bredt i ledelse, organisation og kommunikation, og særligt i kriseledelse, krisekommunikation, forandringsledelse, strategisk lytning og intern kommunikation. Har udgivet og bidraget til en lang række bøger og artikler. Fik sammen med Vibeke Thøis Madsen forlaget Emerald’s Literati-pris for outstanding artikel om intern kommunikation og interne sociale medier i 2021.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt