Skip to main content
Forandringskommunikation

Forandringskommunikation

God kommunikation fra ledelsen er guld værd under organisationsforandringer i forhold til de involverede og implementeringen.

Dette kursus i ledelse og kommunikation gør dig bedre til at rådgive og kommunikere hensigtsmæssigt, når der sker omstruktureringer på arbejdspladsen.

Organisationsforandring kræver god kommunikation

Der sker rigtig mange forandringer overalt på arbejdspladserne i disse år, og der er brug for gennemtænkt, indsigtsfuld og relevant intern kommunikation.

Den betyder meget for de mennesker, der er involveret; for deres oplevelse og engagement i forandringsprocessen. Men kommunikationen er også afgørende for, hvor smidig implementeringen forløber.

Kursus med fokus på kommunikation og ledelse

På dette kursus i ledelse og kommunikation får du indsigt i de ledelsesmæssige, strategiske og organisationspsykologiske aspekter i forandringsprocesser.

Du får også både viden og konkrete værktøjer til at gribe kommunikationen hensigtsmæssigt an under omstruktureringer på arbejdspladsen.

På dette kursus lærer du, at

  • anskue en organisationsforandring tværfagligt, og dermed blive god til at rådgive og kommunikere hensigtsmæssigt internt i forandringsprocesser
  • forstå de tre faglige perspektiver, der kan bruges under en organisationsforandring: Det psykologiske, det strategiske og det kommunikative
  • arbejde med og forstå din egen forandringsproces.

Kurset er for dig

Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder som kommunikations- og HR-medarbejder, eller som sekretariatsleder og ledere for områder under forandring, og som vil rustes til at mestre den interne kommunikation så godt som muligt.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og gruppearbejde. Undervejs gennemgås cases fra aktuelle organisationer i forandring.

Gæsteundervisere

I løbet af kurset vil du møde gæsteundervisere, som vil præsentere cases og dele ud af egne erfaringer.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Emdrupvej 72, 2400 København NV.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
- online aflevering
Undervisere: Helle Petersen
Kursustype: Diplom
ECTS point: 5
Kursusnummer: 2311236117
Pris: DKK 16.050,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

  • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Helle Petersen

Helle Petersen

Ph.d. og forsker med speciale i intern kommunikation med særligt fokus på forandringsprocesser, ledelse og rollen som rådgiver. Forfatter til adskillige bøger om forandringskommunikation, rådgivning og kommunikationsplanlægning.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt