Brandingstrategi og kampagner

Hvordan bliver der overensstemmelse mellem virksomhedens handlinger og ord? Forstår jeres målgrupper, hvor vigtige I er for dem? Og hvad skal der til for, at medarbejderne føler ejerskab til en ny strategi? Det handler om branding og kampagnestrategier.

Derfor skal du tage kurset
Et stærkt brand står klart og unikt i bevidstheden hos målgruppen og blandt medarbejderne. Men hvordan bygger man et stærkt brand?

På kurset skal du arbejde med brandanalyse, udvikling af brandstrategier og positionering.

Du får en teoretisk og begrebsmæssig forståelse for image- og brandingprocesser i bredeste forstand, og samtidig lærer du at omsætte teorierne til praktisk kommunikationsarbejde.

Efter kurset kan du træffe strategiske til- og fravalg, udvikle egne strategier og bedre forholde dig til andres forslag eksempelvis fra marketingafdelingen og eksterne bureauer.

Du bliver også klædt på til at rådgive din ledelse om branding.

Du lærer at:

  • forstå brandingarbejdets relevans, rolle og udfordringer i forhold til forretningsudvikling, innovation og CSR.
  • at arbejde med brandingstrategier og -processer, positionering og scenarievalg. Herunder også om brandhierarkier og -arkitektur, logo- og designprocesser samt værdidifferentialer.
  • udvikle, tilrettelægge og arbejde kreativt med kampagner, herunder netværkskampagner og sociale mediekampagner.
  • forstå, hvad kultur og identitet samt interne kampagner betyder for forankring af brandet og implementering af forandringer af brandet.
  • bruge storytelling, kreativitet og involvering.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der vil dygtiggøre dig i at arbejde inden for branding og udvikling af strategiske kampagner.

Du arbejder eksempelvis som kommunikatør, leder, mellemleder eller journalist, og har allerede en grundlæggende indsigt i strategisk kommunikation enten fra jobbet eller fx via kurset Kommunikations- og PR-strategi.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussioner i små grupper eller i plenum og gruppeøvelser. Der er desuden to online-seminarer med individuelle opgaver.

Du forventes at arbejde med eget brandingprojekt enten fra din arbejdsplads eller efter eget valg. Projektet danner grundlag for din eksamensopgave.

Du får en omfattende litteraturliste, og ved hvert underviseroplæg udleveres handouts som støtte til egne noter. Der er anbefalet læsning til hvert seminar, som du kan læse før eller efter kurset.

Sted
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Emdrupvej 72
2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen
Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Tidligere kursister om kurset:

“Branding er noget lidt fluffy noget, men jeg har fået nogle helt konkrete, praktiske værktøjer og noget teoretisk viden om, hvordan man gør.”

- Lise Kinch, Salgs- og Marketingchef, Experimentarium.

“Jeg er blevet i stand til både at vejlede og præge ledelsen, så vi sikrer, at vi udpeger og formidler de vigtigste visioner og budskaber.”

- Mogens Vindbjerg, Kommunikationsrådgiver, Boligkontoret Århus.

På kurset møder du

Mie Femø Nielsen

Ph.d. og cand.mag. Lektor på Københavns Universitet. Rådgiver i strategisk kommunikation.

Jesper Højberg

Mag.art. Adjungeret professor på CBS og bestyrelsesformand i Kforum, Advice A/S og Groupcare.

Ann Merrit Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen er Ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet og cand.mag. i dansk og historie. Ann Merrit Nielsen har arbejdet med strategianalyse og rådgivning på bl.a. NEXTWORK A/S og underviser desuden i strategisk kommunikation og diskursanalyse på Københavns Universitet. Ann Merrit Nielsen har også udført diverse kommunikationsopgaver i egen kommunikationsvirksomhed Merrit Consulting. Arbejder til dagligt med bl.a. sprog og magt, med tillid i professionel kommunikation og med kommunikationsmåling. Ann Merrit Nielsen er medlem af forskningscenteret Centre for Interaction Research and Communication Design (CIRCD).

Niveau
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for afmelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram