Adfærdskommunikation

Meget kommunikation handler om at skabe bestemte handlinger hos bestemte mennesker. Men kampen om opmærksomhed er hård, og man kan nemt komme til at forveksle likes med succes. På dette kursus i adfærdskommunikation og nudging lærer du at udvikle indhold, der spiller bedre sammen med menneskets biologiske og naturlige forudsætninger. Resultatet er nemlig ofte lig med kommunikation, der flytter adfærd.

Derfor skal du tage kurset
Kursets omdrejningspunkt er adfærdsdesign. Du får operationel indsigt i adfærdsdesign, baseret på de seneste 60 års adfærdsforskning, med fokus på de almenmenneskelige forudsætninger, der påvirker, hvordan vi alle sammen faktisk forstår, beslutter og handler.

Du lærer om nye muligheder for værdiskabelse dels gennem strategisk anvendelse af adfærdsdesign og dels ved at analysere, italesætte og konceptudvikle baseret på indsigter fra adfærdsvidenskaberne.

Gennem konkrete eksempler og praksislæring får du kompetencer til at gøre det lettere for dine målgrupper – kunder, kollegaer, medlemmer eller din chef - at forstå dine budskaber. Men allervigtigst lærer du, hvordan du kan øge sandsynligheden for, at de handler på dem.

Du lærer at:

  • arbejde i praksis med 7 guidelines til adfærdsdesign, der kan hjælpe dig med systematisk at kommunikere til mennesker på måder, der gør det mere naturligt at forstå, huske og handle
  • arbejde operationelt med sprogbrug og metaforer ud fra den seneste forskning inden for kognitiv lingvistik
  • udvikle koncepter og løsninger baseret på adfærdsvidenskabelige indsigter – som supplement og struktur til din kreative proces
  • bruge Design Thinking som metode til at udvikle nye indholdskoncepter, hvor brugerne inddrages undervejs i processen
  • anvende adfærdsbaserede analysemetoder, der kan hjælpe dig til bedre forståelse af kommunikations- og adfærdsudfordringer
  • kende styrker og svagheder ud fra et adfærdsvidenskabeligt perspektiv ved forskellige udtryksformer som fx tekst, billeder, video og grafik.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder med kommunikation, PR og marketing – for eksempel som journalist, grafisk designer, redaktør eller som rådgiver.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppearbejde og selvstændigt arbejde med eget projekt.

Du skal medbringe en udfordring, mulighed eller problemstilling og arbejde med den undervejs på kurset med forskelligt fokus i de forskellige moduler. Efter kurset vil du have et færdigt løsningskoncept inklusiv konkret handleplan for implementering.

Kurset forløber over 2 seminarer og afsluttes med en skriftlig eksamensopgave.

Medbring laptop, smartphone og headset.

Gæsteundervisere
I løbet af kurset deltager forskellige gæsteundervisere, som vil præsentere en case eller dele ud af deres egne erfaringer med at arbejde med adfærdsdesign.

 

På kurset møder du

Christian Mølgaard

Stifter og medejer af konsulentbureauet deepR, er førende ekspert inden for anvendt adfærdsforskning og adfærdspåvirkende kommunikation. Har spillet en central rolle i udviklingen af adfærdsdesign som rådgiverdisciplin.
Profil

Niveau
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for afmelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram