Skip to main content
Adfærdskommunikation

Adfærdskommunikation

Kommunikation handler ofte om at påvirke adfærd. Men kampen om opmærksomhed er hård, og man kan nemt komme til at forveksle likes med succes.

På dette kursus i adfærdskommunikation og nudging lærer du at udvikle indhold, der spiller bedre sammen med menneskets biologiske og naturlige forudsætninger. Resultatet er nemlig ofte lig med kommunikation, som øger sandsynligheden for handling.

Derfor skal du tage kurset

Kursets omdrejningspunkt er adfærdsdesign. På baggrund af de seneste 60 års adfærdsforskning dykker vi ned i, hvordan vi alle sammen faktisk forstår, beslutter og handler. For måske er vi i virkeligheden ikke så rationelle, som vi går rundt og fortæller hinanden?

På kurset lærer du hvordan sociale hierarkier og sociale normer kan bruges aktivt i mange kommunikationssituationer – og ligeså vigtigt; hvornår de kan virke stik modsat!

Du lærer, hvordan én bærende metafor skabte rene landeveje i Texas, du lærer om abers retfærdighedssans, om vanernes magt, om hvordan man får unge, fulde mennesker til at smide affald i spanden, og endelig vil du forstå hvorfor brune M&M’s og glamrockerne fra Van Halen er for evigt forbundne, og hvorfor det er så svært at forstå din bankrådgiver (og kunne blive så meget lettere!).

Kurset har fokus både på praksisarbejdet med at analysere og konceptudvikle adfærdsdesign og på den strategiske anvendelse af adfærddesign - fx på organisationsniveau.

Gennem konkrete eksempler og praksislæring får du kompetencer til at gøre det lettere for dine målgrupper – kunder, kollegaer, medlemmer eller din chef - at forstå dine budskaber. Men allervigtigst lærer du, hvordan du kan øge sandsynligheden for, at de handler på dem.

Du lærer at:

  • arbejde i praksis med 7 guidelines til adfærdsdesign, der kan hjælpe dig med systematisk at kommunikere til mennesker på måder, der gør det mere naturligt at forstå, huske og handle
  • arbejde operationelt med sprogbrug og metaforer ud fra den seneste forskning inden for kognitiv lingvistik
  • udvikle koncepter og løsninger baseret på adfærdsvidenskabelige indsigter – som supplement og struktur til din kreative proces
  • bruge Design Thinking som metode til at udvikle nye indholdskoncepter, hvor brugerne inddrages undervejs i processen
  • anvende adfærdsbaserede analysemetoder, der kan hjælpe dig til bedre forståelse af kommunikations- og adfærdsudfordringer
  • kende styrker og svagheder ud fra et adfærdsvidenskabeligt perspektiv ved forskellige udtryksformer som fx tekst, billeder, video og grafik.

Kurset er for dig

Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder med kommunikation, PR og marketing – for eksempel som journalist, grafisk designer, redaktør eller som rådgiver.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppearbejde og selvstændigt arbejde med eget projekt.

Du skal medbringe en udfordring, mulighed eller problemstilling og arbejde med den undervejs på kurset med forskelligt fokus i de forskellige moduler. Efter kurset vil du have et færdigt løsningskoncept inklusiv konkret handleplan for implementering.

Kurset forløber over 2 seminarer og afsluttes med en skriftlig eksamensopgave.

Medbring laptop, smartphone og headset.

Gæsteundervisere

I løbet af kurset deltager forskellige gæsteundervisere, som vil præsentere en case eller dele ud af deres egne erfaringer med at arbejde med adfærdsdesign.

 

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav:

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • En relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Christian Mølgaard

Christian Mølgaard

Stifter og medejer af konsulentbureauet deepR, er førende ekspert inden for anvendt adfærdsforskning og adfærdspåvirkende kommunikation. Har spillet en central rolle i udviklingen af adfærdsdesign som rådgiverdisciplin.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt