Skip to main content

Undersøgelse: Hvordan påvirker øget streamingforbrug dramaturgien?

Nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvad det betyder for produktionen og dramaturgien i faktafortællinger, at seernes forbrug i stigende grad foregår via streaming.

Undersøgelse: Hvordan påvirker øget streamingforbrug dramaturgien?

Danskerne streamer hvert år mere end året før. Og nu vil DMJX undersøge, hvordan dramaturgien bliver påvirket af, at produktionen i stigende grad målrettes streaming-kanaler.

Ifølge lektor Nikolaj Christensen, som deltager i projektet, er der ikke tvivl om, at de ændrede forbrugsmønstre har indvirkning på både måden, hvorpå programmerne bliver fortalt og produceret.

- At der streames så meget, betyder på den ene side øget konkurrence og kamp om opmærksomheden, men det betyder også, at der bliver plads til indhold med små målgrupper og med fordybelsen som mål. Det er uhyre relevant at undersøge, hvilke kreative muligheder og initiativer, der skabes gennem streamingtendenserne, siger han.

Kigger efter nye dramaturgiske greb og nyskabende effekter

Undersøgelsesgruppen vil analysere en række udvalgte tv-programmer, dokumentarserier og lignende og gennemføre dybdegående interviews med blandt andet indholdsansvarlige redaktører, tilrettelæggere og klippere.

At der streames så meget, betyder på den ene side øget konkurrence og kamp om opmærksomheden, men det betyder også, at der bliver plads til indhold med små målgrupper og med fordybelsen som mål.

Nikolaj Christensen, lektor

Helt konkret skal projektet undersøge,

  1. hvordan det påvirker dramaturgien i faktafortællinger, at alt nu produceres med streaming for øje
  2. hvad de producerende kræfter bag programmer tænker om de ændrede betingelser og hvordan det påvirker konkrete beslutningerne i de tre produktionsfaser (præproduktion, produktion og postproduktion).

- Noget af det, der bliver rigtig spændende, er at se, om fortællingerne benytter sig af helt nye dramaturgiske greb for at skabe nærvær og gennemslagskraft, og om der er nyskabelser inden for elementer som klip, musik, speak, grafik eller visuelle effekter. Vi ved at anslaget er blevet endnu vigtigere, fordi når der streames ses programmerne altid fra start. Men hvordan arbejdes der med denne nye viden, og kan man identificere en best practice, siger Nikolaj Christensen.

Forsknings- og udviklingsprojektet er netop opstartet og afsluttes i marts 2024.

Ud over Nikolaj Christensen, som er lektor på uddannelsen i Tv- og Medietilrettelæggelse, har projektet også deltagelse af lektor Inger K. Larsen fra Journalistuddannelsen, Kristian Ahm, som er adjunkt på Medieproduktion og Ledelse samt Steffen Moestrup, som er docent i Journalistik.