Skip to main content

Udfordringer i samarbejdet mellem forskere og journalister undersøges

11.11.2021

DMJX undersøger den professionelle relation mellem journalister og forskere for at få viden, der kan forbedre samarbejde og dialog. Dagspressens Fond og Aarhuus Stiftstidendes Fond støtter udviklingsprojektet.

Når journalister samarbejder med forskere kan det gå galt.

Hvilke forskere bliver brugt i nyhedsdækningen – og til hvad? Hvilke kontrakter indgås om deres medvirken – og hvordan opleves det fra begge sider af bordet? Hvordan forholder journalisterne sig kildekritisk til forskerne - hvis de da gør?

Det er de centrale spørgsmål, som et nyt udviklingsprojekt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal besvare.

- Projektet skal give viden, der kan være med til at løse de udfordringer i samarbejdet, som eksisterer og som coronakristen har tydeliggjort, fortæller Kresten Roland Johansen, som er lektor og underviser på Journalistuddannelsen.

Han skal sammen med Jakob Dybro, som ligeledes er underviser på Journalistuddannelsen, og forskningslektor Roger Buch stå i spidsen for undersøgelsen, som løber frem til sensommeren 2022.

Projektet har netop modtaget støtte på 100.000 kroner fra Dagpressens Fond. Aarhuus Stiftstidendes Fond har desuden støttet med 75.000 kroner.

Den viden, som kommer ud af udviklingsprojektet, skal bruges i undervisningen, deles på et seminar og formidles i flere artikler. Desuden er en podcast på tegnebrættet.

Kresten Roland Johansen har tidligere lavet en undersøgelse af udfordringer og dilemmaer, som journalisterne møder i en dagligdag, der er præget af corona.