Skip to main content

Lea Korsgaard: Vi skal give de studerende så meget kærlighed til verden, at de har lyst til at tage ansvar for den

21.12.2021

DMJX’ nye bestyrelsesformand lægger stor vægt på udvikling af de studerendes menneskelige karakter samt evner til at oversætte og fortolke verden. Desuden har Lea Korsgaard fokus på, at forskningen og uddannelserne bidrager til den nødvendige transformation af de fag og brancher, højskolen uddanner til.

Lea Korsgaard er DMJX' nye bestyrelsesformand

Der var ikke så meget som ét sekunds betænkningstid, da uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen ringede til Lea Korsgaard og spurgte, om hun ville være ny formand for DMJX.

- Jeg nærmest råbte JA med det samme, fortæller Lea Korsgaard.

- Opgaven er helt åbenlyst vanvittig spændende i en vildt spændende tid, siger hun.

Lea Korsgaard havde første dag som formand den 1. november. Og det er tydeligt, at DMJX har fået en formand på en mission. Hun vil gøre en forskel – både på den lange bane og på den korte.

Hun er allerede set flere gange på både højskolens campus i Emdrup og Aarhus. Hun vil rundt i alle afkroge af skolen for at lære den at kende.

Hun har nogle store, overordnede visioner for højskolen og nogle ganske konkrete udfordringer, som skal løses her og nu. Alt det, der ligger derimellem, vil hun støt arbejde sig ind på, mens hun lærer skolen bedre at kende.

Ansvar, fællesskab og fortolkningskraft

Oppe fra den høje helikopter ser Lea Korsgaard tre store opgaver, som højskolen skal løse.

Den første handler om at bidrage til en bedre forståelse af den verden, vi lever i.

- I en stadig mere kompleks verden har vi hårdt brug for mennesker, der kan forstå, oversætte, fortolke og forklare denne verden til andre mennesker, så de får lyst til at handle og virke i den og ultimativt gøre den bedre. Denne forståelse af verden er fundamental både for det enkelte menneske og for det enkelte menneskes plads i en større sammenhæng, forklarer Lea Korsgaard.

- Det er en ædel opgave og et stort ansvar, som hviler på institutionens skuldre og på vores dimittenders skuldre, siger hun.

Den anden opgave handler om skolens ansvar og forpligtelse i forhold til ikke bare at have fokus på de studerendes karakterer, men på det enkelte menneskes karakter og udviklingen af den.

Her tyr Lea Korsgaard til de gamle grækeres beskrivelse af fire kardinaldyder, som er afgørende for et myndigt menneske: Retfærdighed, mod, selvbeherskelse og visdom – det sidste forstået som evnen til kritisk refleksion på baggrund af indsigt og erfaring.

- De fire dyder i kombination er det, der gør et myndigt menneske, som er i stand til at tage vare på sig selv og indgå i et fællesskab med andre mennesker. Når vi taler om at udvikle karakteren, er det for mig grundlæggende dét, vi taler om, siger Lea Korsgaard.

Undervisningen skal gøre dem så forelskede, så nysgerrige, så videbegærlige, så grådige på at forstå den verden, de er en del af, at de ikke fortrækker til den passive rolle med armene over kors.

Lea Korsgaard, bestyrelsesformand

Den tredje opgave handler om at tage del i – og ansvar for – den verden, vi lever i.

Her er Korsgaard inspireret af den tyske filosof Hannah Arendts måde at tænke uddannelse og menneskets virke i verden på.

- Ultimativt er formålet med enhver form for undervisning at give de studerende så dyb en kærlighed til verden, at de har lyst til at tage ansvar for den. Gøre dem så forelskede, så nysgerrige, så videbegærlige, så grådige på at forstå den verden, de er en del af, at de ikke fortrækker til den passive rolle med armene over kors og siger, at den verden er der nogle andre, der må tage sig af, siger Lea Korsgaard.

Det betyder samtidig, at formålet med uddannelserne rækker ud over at uddanne dimittender til den eksisterende virkelighed. Journalist- og Mediehøjskolens studerende skal ikke alene tilegne sig en række praktiske færdigheder og viden, der gør dem i stand til at reflektere og lære mere. De studerende skal også sættes i stand til engang at finde svarene på de udfordringer, fremtiden byder på.

- Jeg ser gerne, at vi i endnu højere grad bevæger skolen derhen, hvor dimittender herfra ikke alene er i stand til at udføre de opgaver og jobs, der i dag kendetegner vores brancher. De skal også kreativt, modigt og med et stort overskud af handlekraft være med til at forme og omforme fagene i fremtiden. Det er afgørende vigtigt, at vi gør dem i stand til dét, hvis vi – groft sagt – ikke skal risikere at uddanne nutidens typografer, siger Lea Korsgaard.  

- Alle skolens fag lægger sig på forskelligt vis i krydsfeltet mellem oplysning, historiefortælling, teknologi og forretning, og det er netop i dét krydsfelt, tror jeg, mange af svarene på nogle af tidens allerstørste udfordringer skal findes: Tillidskrise, polarisering og techgiganternes indflydelse på den offentlige samtale.

Handlekraften og det entreprenante mindset, mener Lea Korsgaard, kan kultiveres ved at forskningen og undervisning meget konsekvent vender blikket mod dem, skolens fag skal gøre en forskel for. Og her mener hun ikke først og fremmest aftagerbrancherne, men de mennesker, skolens fag i sidste ende kan gøre en forskel for.

Vores dimittender skal kreativt, modigt og med et stort overskud af handlekraft være med til at forme og omforme fagene i fremtiden, hvis vi – groft sagt – ikke skal risikere at uddanne nutidens typografer.

Lea Korsgaard, bestyrelsesformand

- Da jeg blev uddannet journalist, boede vi stadig i den afsenderorienterede verden. Den har vi definitivt forladt. Nu bor alle Medie- og Journalisthøjskolens fag i den brugerorienterede verden. Og svarene på, hvor fagene bør bevæge sig hen i fremtiden kommer – uanset om man er journalist, grafiker, kommunikatør, tilrettelægger og så videre – ved at undersøge, hvordan vi gør den størst mulige forskel for de mennesker, vi er her for.

- Det er passende ambitioner at have som uddannelsesinstitution og som formand for en uddannelsesinstitution siger Lea Korsgaard, som dog også er ganske bevidst om, at idealisme alene ikke kan få hjulene til at køre rundt.

- Du kan stikke din idealisme skråt op, hvis du ikke kan finansiere den. Det var der engang en klog mand, der sagde til mig, og det blev et vendepunkt for min tænkning om, hvad jeg skulle her i verden. Og jeg siger til alle unge mennesker, jeg møder: Det er nødvendigt og dejligt, du er idealist. Men hvis ikke du kan bygge en forretningsmodel op om den idealisme eller tage den med ind i en allerede eksisterende forretningsmodel, så bliver det the bad guys, der vinder. For de kan nemlig godt finde ud af at opdyrke et marked for deres idéer og produkter, forklarer Lea Korsgaard.

I gang med virkelighedsnære og strategiske opgaver

Sideløbende med at integrere de store linjer, er der naturligvis daglige opgaver og strategiske målsætninger, der skal tages hånd om.

Her fremhæver Lea Korsgaard blandt andet udfordringer med dimittendledigheden og fokus på, hvordan DMJX leverer tidens bedste dimittender til de brancher, højskolen uddanner til.

- Man kan ikke tage skolens eksistens for givet. Det er på den ene side en udfordring, men samtidig en gave, for det tvinger os til, at vi hver dag skal sørge for at forklare, hvorfor vi er relevante og holde os relevante. En væsentlig del af det er at uddanne dimittender, der kan gå ud og gøre en forskel ved at komme i arbejde, siger hun.

Den nye formand har desuden stort fokus på skolens økonomistyring og på det kommende byggeri af en ny campus i København, som forventes indflytningsklar i 2024.

Derudover er en af de første store opgaver at ansætte en ny rektor. En proces, der allerede er i gang.

Medarbejdertrivsel har også den nye formands fokus.

- Det er afgørende for mig, at Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er et sted, hvor det er megafedt at arbejde. Udfordrende, spændende og samtidig trygt og rart sted at være. Grundlæggende, hvis ikke medarbejderne har det godt, kan vi jo ikke levere på alle de andre ting, siger Lea Korsgaard.

Hvis du vil vide mere om Lea Korsgaard og hendes rolle på DMJX, kan du læse en tidligere nyhed - Lea Korsgaard ny bestyrelsesformand for DMJX.