Skip to main content

Journaliststuderende og unge forskere hjælper hinanden med forskningsformidling

I et nyt masterclass-forløb på tværs af DMJX og Psykologisk institut ved Aarhus Universitet får både journaliststuderende og forskere øvelse og intensiv feedback i forskningsintervew.

Journaliststuderende får øvet sig i at lave videnskabsjournalistik, og unge forskere får medietræning. Det er idéen bag et nyt masterclass-forløb på tværs af DMJX og Aarhus Universitet, hvor både journaliststuderende og forskere får øvelse og intensiv feedback.

Emil Østergaard Weis, der er journaliststuderende på tredje semester, har stillet sig op bag en af mikrofonerne på den ene side af bordet i radiostudiet på DMJX i Aarhus. På den anden side af bordet står Lea Tangelev Greve, der er ph.d.-studerende på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Om et øjeblik har Emil præcist 10 minutter til at lave et interview med Lea om hendes forskning i blandt andet kommuners arbejde med adfærdsvanskelige børn.

Masterclass med intensiv feedback

Sådanne interviewsituationer er der masser af på DMJX året rundt. Der er dog det særlige ved dette interview, at interviewer og interviewperson ikke er alene, og at interviewet ikke gennemføres med henblik på at blive publiceret.

I studiet er også to undervisere fra Journalistuddannelsen, en kommunikationskonsulent fra Aarhus Universitet, en studietekniker og til nogle af sessionerne også yderligere et par studerende. De er der udelukkende for at lytte med på interviewet og efterfølgende give grundig feedback. Vi er nemlig til en masterclass-session i forskningsformidling.

Det giver en stor forståelse for hinandens arbejdsvilkår, når de journaliststuderende får feedback fra de interviewede forskere umiddelbart efter interviewet.

Kresten Roland Johansen, lektor ved Journalistuddannelsen på DMJX

Det er et eksklusivt hold af bare ni journaliststuderende og seks unge forskere - ph.d.'er og postdoc'er - der har fået mulighed for at deltage i et masterclass-forløb med fokus på forskningsformidling i et samarbejde på tværs af DMJX og Aarhus BSS; det erhvervs- og samfundsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet.

Forståelse for hinandens arbejdsvilkår

For de journaliststuderende er der tale om et frivilligt forløb udover den almindelige undervisning. Tidligere har Journalistuddannelsen gennemført frivillige forløb om erhvervsjournalistik og kulturanmeldelser, og idéen om et forløb i forskningsformidling er opstået i forlængelse af DMJX' nylige forskningsprojekt og konference om samarbejdet mellem journalister og forskere.

- Det giver en stor forståelse for hinandens arbejdsvilkår, når de journaliststuderende får feedback fra de interviewede forskere umiddelbart efter interviewet, siger Kresten Roland Johansen, lektor ved Journalistuddannelsen på DMJX.

- Vi ved, at både journalister og forskere kan være utrygge ved forskningsinterviews. Men her finder de journaliststuderende ud af, hvad der gør, at forskere oplever, at journalister er grundige og har lavet god research, hvad der skal til for, at forskere er trygge ved at samarbejde med journalisterne, og hvad det i sidste ende betyder det for, at det bliver et velfungerende interview.

Masterclass-forløbet er ganske intensivt med masser af feedback og er bygget op omkring en meget konkret opgave: Et 10-minutters forskningsinterview. Inden interviewet har de journaliststuderende researchet på forskerens felt, gennemført et for-interview med forskeren, forberedt en spørgeramme til radiointerviewet og har endda allerede fået feedback flere gange i den indledende proces. Det samme gælder forskerne, der har haft en indledende kursusdag med teori om formidlingsteknikker og forskellige ekspertroller i den offentlige samtale.

Journalister og forskere har en fælles opgave i samfundsdebatten

Umiddelbart efter interviewet i radiostudiet på DMJX får både den interviewende journaliststuderende og den interviewede forsker feedback af hinanden og de andre tilstedeværende ved interviewet. Ligesom forskerne efterfølgende lytter en optagelse af interviewet igennem hjemme på universitetet og får bygget yderligere teori på formidlingsopgaven.

Vores samfund og oplyste demokrati har brug for forskere med forstand på formidling og journalister med forstand på forskning.

Mia Ulvgraven, presse- og kommunikationskonsulent, Aarhus BSS ved Aarhus Universitet

Mia Ulvgraven, der er presse- og kommunikationskonsulent på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet, har været med til at tilrettelægge forløbet, der i første omgang har været et tilbud for unge forskere ved Psykologisk Institut. Ifølge hende har forløbet givet forskerne et trygt rum at øve i, hvor der ikke er 200.000 lyttere til det første live-interview.

- I et større perspektiv kan man også sige, at vores samfund og oplyste demokrati har brug for forskere med forstand på formidling og journalister med forstand på forskning. Begge faggrupper har en fælles opgave i at oplyse og bringe viden ind i samfundsdebatten. Så det er win-win, at nogle af dem, der skal løfte den opgave i fremtiden, de kan mødes i dette forum og øve sig på hinanden, siger Mia Ulvgraven.