Fotografisk Kommuniaktion

Fotografisk Kommunikation

Kreative fotografiske universer

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Her har vi samlet de spørgsmål, som ansøgere oftest stiller os om optagelse på Fotografisk Kommunikation.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Se vigtige datoer

Kan jeg søge, hvis jeg først bliver student til sommer?

Du kan godt søge ind, selvom du først får dit bevis til sommer. Du skal blot vedlægge en studiebekræftelse fra dit uddannelsessted sammen med din ansøgning i KOT.

Hvordan søger jeg ind?

Du skal søge elektronisk gennem den koordinerede tilmelding (KOT) på www.optagelse.dk.

Hvornår er der optagelsesprøve?

Datoerne i forbindelse med optagelsesprøven kan skifte fra år til år. Se datoer for næste optagelsesprøve på Fotografisk Kommunikation.

Jeg er ude at rejse, når der er optagelsesprøve. Kan jeg komme til optagelsesprøve på et andet tidspunkt eller gøre det via Skype?

Nej, det er ikke muligt for dig at blive optaget uden at møde op på skolen til den sidste optagelsesprøve, da den specifikt kræver personligt fremmøde.

Har du ikke mulighed for at være hjemme til den endelige optagelsesprøve, må du vente med at søge ind til næste år.

Kan jeg søge flere uddannelser samtidig på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole?

Ja, det kan du. Men vær opmærksom på, at nogle af uddannelserne har optagelsesprøver, der kan ligge på samme tidspunkt. Derfor kan du blive nødt til at vælge, hvilken optagelsesprøve du vil deltage i, når du har søgt ind.

Hvorfor skal jeg skrive ”Visuel Kommunikation” under optagelsesområdenavn i ansøgningsskemaet?

Fordi Fotografisk Kommunikation er en studieretning under uddannelsen "Visuel Kommunikation". De andre retninger er Grafisk Design, Kreativ Kommunikation og Interaktivt Design.

Kan jeg søge flere studieretninger under ”Visuel Kommunikation”?

Ja, du skal vælge den studieretning, du prioriterer højest, når du søger via www.optagelse.dk. Derefter sender du en mail til caf@dmjx.dk med dine øvrige ønsker. Når forprøverne er gjort tilgængelige, får du mulighed for at besvare de prøver, der er relevante for dig.

Hvilke adgangskrav er der til Fotografisk Kommunikation?

Du kan læse om adgangskravene ovenfor.

Skal jeg vedhæfte dokumentation til min ansøgning?

Ja, du har pligt til at oplyse om alle tidligere beståede uddannelseselementer. Dokumentation skal uploades når du søger på www.optagelse.dk.

Hvordan dokumenterer jeg min erhvervserfaring?

Du kan sende en kopi af din kontrakt. Vær opmærksom på at varighed og timeansættelsen skal fremgå og om muligt en beskrivelse af arbejdsopgaver. En udtalelse fra arbejdsgiver med ovennævnte information er også tilstrækkelig.

Er det ikke muligt at fremskaffe en kontrakt eller en udtalelse, så kan 3 lønsedler, der dokumenterer varigheden, arbejdstitel samt timeansættelsen også bruges.

Skal jeg vedhæfte et CV, når jeg søger om optagelse via KOT?

Nej, hvis du udfylder KOT skemaet, så udgør det automatisk dit CV.

Jeg har en eksamen fra Rudolph Steiner. Gælder der særlige regler for mig?

Ja, hvis du har en Rudolph Steiner eksamen, skal du søge ind med dispensation. I din KOT ansøgning på www.optagelse.dk skal du vedlægge forsiden af dit vidnesbyrd.

Kan jeg søge om at få meritoverført fag fra andre uddannelser?

Ja, du kan få merit for fag, du har bestået andre steder, og som er dækkende for undervisning på Fotografisk Kommunikation. Vi vurderer dine muligheder for merit allerede ved din optagelse på studiet på baggrund af dine oplysninger om tidligere beståede uddannelseselementer.

Det er også muligt selv at søge om overførsel af merit fra andre videregående uddannelser. Dog kan du først søge om merit, når du er optaget på uddannelsen. Læs om de praktiske detaljer for meritoverførsel.

Jeg kommer fra et andet land end Danmark. Kan jeg søge ind?

Hvis du er udlænding fra Norden (dvs. Norge, Sverige, Finland og Island) eller et EU/EØS land, har du ret til at søge ind og tage en uddannelse i Danmark på samme vilkår som danske statsborgere. Det betyder, at du ikke skal betale for uddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Det eneste du skal være klar over er, at undervisningen vil foregå på dansk på nær et enkelt semester, hvor undervisningen udelukkende vil foregå på engelsk.

Nordiske statsborgere kan frit rejse ind og opholde sig i Danmark, mens de studerer - der skal altså ikke søges om opholdstilladelse for at læse i landet.

Nordiske statsborgere må også tage arbejde i Danmark, mens de studerer.

Kan jeg søge om optagelse, hvis jeg allerede har gennemført en kandidatuddannelse?

Har du en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser. Da vores uddannelser har mange ansøgere, er det et særsyn, at vi har ledige pladser.

Vi har dog mulighed for at dispensere, men dette sker sjældent, da vi kun kan dispensere, når der er tale om usædvanlige forhold. Usædvanlige forhold kan fx være, at du er forhindret i at bruge din beståede kandidatuddannelse. Eksempelvis en læge, der har mistet førligheden i sin arm. Arbejdsløshed er eksempelvis ikke grund nok til dispensation. Læs mere om meritoverførsel.

Tilbyder I standby-plads?

Ja, vi tilbyder standplads til ansøgere, der har bestået optagelsesprøven, men som vi ikke umiddelbart har plads til.

Får du tilbudt en standby-plads betyder det, at du kommer på en prioriteret venteliste og får tilbudt en studieplads, hvis der er andre, der falder fra. Du står på standby-listen indtil to uger efter studiestart.

Hvis du tager imod tilbuddet om en standby-plads, er du sikret optagelse på uddannelsen senest året efter, at du har søgt.

Hvad hvis jeg bliver tilbudt en plads, men må afslå, kan jeg så søge igen?

Det skader ikke dine chancer næste år, hvis du bliver optaget i år og takker nej. Dog skal du være opmærksom på, at både optagelsesprocessen og ansøgerfeltet kan se anderledes ud næste år. Så fordi du eventuelt bliver optaget i år, er det ikke en garanti for, at du også bliver optaget næste år.

Hvordan forbereder jeg mig bedst til optagelsesprøven?

Der findes ingen opskrift på, hvordan du bedst forbereder dig på at komme ind på Fotografisk Kommunikation. Men det er en god idé først at læse al information om uddannelsen igennem på vores hjemmeside.

Du kan også allerede nu begynde at samle og skabe de værker, du ønsker skal indgå i den pdf som du skal vise til forprøven.

Kan I anbefale kurser, som kan forbedre mine chancer for at komme ind?

Nej, som udgangspunkt kan vi desværre ikke anbefale kurser eller højskoler, da det er meget individuelt, hvad den enkelte ansøger besidder af kreative talenter i forvejen.

Skal jeg være god til engelsk?

Det er ikke et decideret krav, at du taler engelsk for at læse Fotografisk Kommunikation. Du skal dog være opmærksom på, at der er et internationalt semester på uddannelsen, hvor undervisningen vil foregå på engelsk.

Skal jeg kunne arbejde i Adobe programmerne?

På uddannelsen bliver der arbejdet en del med Adobe Creative Suite pakken, så det vil være en klar fordel for dig at kende lidt til InDesign, Illustrator, Photoshop etc., men det er ikke et krav.

Skal jeg have erhvervserfaring? Og i så fald hvor meget?

Erhvervserfaring er ikke et krav. Graden af erfaring varierer meget fra studerende til studerende. Et praktikforløb på 3 måneder kan vise sig at være mere værdifuldt end et studiejob i fem år.

Derfor kan der ikke sættes et tal på, hvor meget erhvervserfaring er tilrådeligt, eller om du overhovedet har brug for erhvervserfaring for at dygtiggøre dig til ansøgningsprocessen.

Hvad er gennemsnitalderen for jeres studerende?

Gennemsnitalderen for studerende på Fotografisk Kommunikation er 23-24 år.

Kan man tage et fag eller et semester på Fotografisk Kommunikation?

Ja, på Fotografisk Kommunikation modtager vi gæstestuderende for et helt semester af gangen svarende til 30 ETCS, eller for kortere forløb, såfremt vi har ledige pladser.

Cathrina Ferreira

Spørgsmål?

Cathrina Ferreira
61 20 91 82 / caf@dmjx.dk

Mere om optagelse på Fotografisk Kommunikation