Skip to main content

Rohini Ehamparam

Controller
Afdeling: Økonomi
Kontor: 2.09
Mobil: 91 17 78 70
Email: re@dmjx.dk
LinkedIn

Hvad er mine arbejdsområder/specialeområder

Finansiel Controller, hvor jeg har ansvar for at udarbejde perioderegnskaber, budgetopfølgning og controlling af de enkelte områder samt udarbejde økonomirapporter til ledelsen.

Hvad kan jeg lide ved mit arbejde på DMJX?

Jeg er inspireret af hele DMJX ånd og kulturen. Jeg har spændende og vekslende arbejdsopgaver, og gode og dygtige kollegaer.