Skip to main content

Maja Egelund

Studiekoordinator og SU-koordinator
Afdeling: Studieadministration
Kontor: 2.13
Mobil: 51 32 72 42
Email: meg@dmjx.dk
LinkedIn

Hvad er mine arbejdsområder/specialeområder

Studiekoordinator og SU-/SPS-koordinator.

Jeg administrerer 2. og 3. semester af journalist- og fotojournalistuddannelsen samt praktikken på de to uddannelser. Derudover administrerer jeg BA-tilvalg og profilfag, som afvikles i samarbejde med Aarhus Universitet. Jeg er desuden SU-vejleder og -sagsbehandler samt koordinerer Specialpædagogisk støtte.