Skip to main content

Jeanne Mørk Hansen

Specialkonsulent
Afdeling: Ledelsessekretariat, Rektorat
Mobil: 23 24 72 08
Email: jmh@dmjx.dk
LinkedIn

Hvad er mine arbejdsområder/specialeområder

Specialkonsulent. Arbejder med ledelsesunderstøttende arbejde i krydsfeltet mellem politik, administration, drift og udvikling. Understøtter bestyrelse og samarbejdsudvalg med udarbejdelse af materiale og skarpe beslutningsoplæg, der sikrer et godt beslutningsgrundlag.

Arbejder pt med at sikre, at vores kvalitetssikringssystem lever op til de krav, der skal til for at få os igennem den næste akkreditering.

Hvad kan jeg lide ved mit arbejde på DMJX?

Jeg oplever at mit arbejde gør en forskel for dem, der skal bruge det.