Skip to main content

Værdisæt for rekruttering og ansættelse

Vi ønsker at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere til alle stillinger 

Medarbejderne er Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles vigtigste ressource og forudsætningen for, at vi kan opfylde vores vision. Derfor ønsker vi også at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere

Hvis du søger job hos os, kan du forvente at: 

  • du får en fair og professionel rekrutteringsproces – lige fra stillingsopslag til tilbagemelding, uanset om du ansættes eller ej.
  • vi forebygger direkte og indirekte forskelsbehandling - så du reelt får samme mulighed for ansættelse som alle andre ansøgere.
  • den bedst kvalificerede ansøger får jobbet - på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerens faglighed, personlighed og sociale kompetencer.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ønsker generelt, at:

  • tiltrække fagligt velkvalificerede, personligt kompetente og motiverede ansøgere.
  • tilstræbe en bred repræsentativ sammensat medarbejderstab.
  • være en mangfoldig arbejdsplads, der arbejder for at leve op til det sociale ansvar, der er nødvendigt for at sikre integration af udsatte grupper på arbejdsmarkedet.
  • medvirke til at unge får en kompetencegivende ungdomsuddannelse, hvorfor elever indgår som en del af højskolens rekrutteringsgrundlag til sikring af velkvalificerede medarbejdere.