Skip to main content

Sociale medier spiller en minimal rolle i den demokratiske debat

28.08.2020

Medier som Facebook er nærmest skræddersyet til at skabe uvenskab. Dét afholder mange danskere fra at debattere og lufte holdninger på sociale medier, viser ny forskning

SoMe Debat

Sociale medier spiller - på trods af deres popularitet – en langt mindre rolle for meningsdannelsen, end forventet blandt medieforskere på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Danskerne bruger sociale medier – langt overvejende Facebook – til at orientere sig i nyheder fra traditionelle danske medier som DR, Jyllands-Posten og Ekstra Bladet.

Men når det kommer til at engagere sig i debatter eller at mene og diskutere noget, ser det ganske anderledes ud.

Det viser et stort forskningsprojekt fra DMJX, som blandt andet har undersøgt 2000 danskeres opfattelse af nyheder og aktualitetsstof.

Docent i sociale medier, Jakob Linaa Jensen, som har stået i spidsen for det af Kulturstyrelsen støttede projekt, har på baggrund af undersøgelsen skrevet artiklen

Sociale medier spiller en stor rolle for den politiske dagsorden— men en mindre rolle i den demokratiske debat

Her skriver han blandt andet

- Mod forventning er der ikke meget i det kvalitative, empiriske materiale, som peger på, at meningsdannelsen på afgørende vis er rykket over på sociale medier. De fleste angiver, at de diskuterer med og danner holdning ud fra omgangen med deres venner, familie og kolleger. Et dominerende mønster er, at det er uklogt at diskutere eksempelvis politiske emner på Facebook og andre sociale medier, fordi det ”næsten er skræddersyet til at skabe uvenskab”.

- Det går også igen, i både interviews og survey, at den ”passive” brug dominerer frem for den aktive. Der er langt flere, der lurer, end der aktivt frembringer indhold. Like-knappen er hyppigt anvendt, idet to tredjedele angiver, at de har »synes godt om« et opslag på et socialt medie, skriver Jakob Linaa Jensen.

Du kan læse hele artiklen her